گندم خبر : علی مالکی یازده ساله فرزند آخر از خانواده هفت نفری و ساکن یکی از روستاهای زابل هست دو خواهر و برادرانش تا مقطع راهنمایی درس خوانده اند، ولی علی به دلیل مشکلات مالی خانواده اش به مدرسه نرفته و موفق به تحصیل نشده است . پدر علی قبلا کشاورز بوده ولی در حال حاظر به دلیل نبود اب و خشکسالی بیکار و خانه نشین شده است . علی کودکی خلاق و کنجکاو است و گاهی اوقات به دلیل کنجکاوی به مدرسه قدیمی نزدیک خانه شان می رود .

 

عکاس: حسین یاراحمدی