نماینده

مالکی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی: ما اجازه نمیدهیم هر کسی و ناکسی به مردم استان ما توهین کند

به گزارش گندم خبر، مالکی، نماینده زاهدان و وزیر بهداشت در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا درکیری لفظی داشتند.

مالکی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی: ما اجازه نمیدهیم هر کسی و ناکسی به مردم استان ما توهین کند

مالکی خطاب به وزیر بهداشت: شما که عددی نیستید.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه