شهرگندمــــ  : ساعتی قبل میرشاه بخشدار جزینک بر اثر سانحه تصادفی که در محدوده شهرک رامشار رخ داد  , به علت شدت جراحات وارده فوت کرد. این ضایعه دردناک را به خانواده مرحوم و مردم شریف بخش جزینک زهک تسلیت عرض میکنیم.

شهرگندمــــ  : ساعتی قبل میرشاه بخشدار جزینک بر اثر سانحه تصادفی که در محدوده شهرک رامشار رخ داد  , به علت شدت جراحات وارده فوت کرد.

این ضایعه دردناک را به خانواده مرحوم و مردم شریف بخش جزینک زهک تسلیت عرض میکنیم.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه