ظاهر و باطن

گندم خبر: داستان زیبای ظاهر و باطن به قلم دکتر مهدی دهمرده تقدیم می گردد به حضور گرم شما همراهان گرامی.

گندم خبر: داستان زیبای ظاهر و باطن به قلم دکتر مهدی دهمرده تقدیم می گردد به حضور گرم شما همراهان گرامی.

 

حیات ما در این دنیا شبیه بازی شطرنج می باشد،

شبیه زندگی در رنج می باشد،

میان این همه آدم، جهان گنجینه ای از رنج می باشد.

به ظاهر با تو می رقصند و در باطن به تو تا صبح می خندند،

چه آدمهای خوبی دارد این دنیا!!!! به ظاهر خوب و آرامند، به ظاهر ابر و بارانند ولی در باطن خود قصه ها دارند.

به ظاهر با تو می خندند و در باطن برایت چاله هایی گود می کندند.

به ظاهر دست در دستند، و در باطن برایت راه را بستند،

به ظاهر با تو هم دستند، و در باطن به رویت آب را بستند.

به ظاهر با حسین ما عهد بستیم و در باطن چه راحت عهد و پیمان را شکستیم، به روی کودکانش آب را بستیم.

به ظاهر ما شبیه ماه هستیم و در باطن نمیدانم چرا ما مار هستیم؟

به ظاهر خنده و شادی، به ظاهر هر کسی از هر کسی راضی!!!!

خدایا ظاهر و باطن همین است، بهشت و این جهنم هم همین است.

خدایا ظاهر ما چون بهشت است، جهنم باطن ما، این سرشت است.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه