خیابان دانشگاه زابل سالهاست که رنگ و بوی دانشگاهی به خود نگرفته است و تخلیه نخاله های ساختمانی در دانشگاه هفتم معضلی است که ماههاست گریبانگیر ساکنین این محل شده است .

گندم خبر, ماههاست نخاله های ساختمانی در کوچه دانشگاه ۷ تخلیه شده است و امید بود که شاید تسطیح و پخش گردد, اما متاسفانه تاکنون هیچ اتفاقی در این رابطه رقم نخورده است و حال با سرد شدن هوا علاوه بر تردد اهالی گرد غبار حاصل از این نخاله ها مشکلات فراوانی را برای ساکنین این محل ایجاده کرده است .

 

امید است شهرداری زابل همچون تذکر به دیوارنویسان تذکری هم به این افراد که نخاله هارا در کوچه و اطراف شهر رها میکنند بدهد و درصورت ادامه این روند اقدامی قانونی نماید .

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه