خواب خوش مسئولان در سیستان باعث هدر رفت آب به مدت دو هفته در خیابان کارگر شهرستان زابل شد .

گندم خبر, هدر رفت آب در بلوار کارگر شهرستان زابل در زمان اوج کم آبی کشور و سیستان که در برخی نقاط برای آب آشامیدنی نیز مشکل دارند را در ادامه مشاهده خواهید کرد .

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه