وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر هادی میرزایی را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی، درمانی زابل منصوب کرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر هادی میرزایی را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زابل منصوب کرد.

 

به گزارش گندم خبر, انتصابات در استان سیستان و بلوچستان روز به روز ضعیف تر از دیروز می شود و بعد از به منصب رسیدن استاندار غیربومی و به ظاهر ضعیف حال نوبت به تغییرات دیگر رسیده است.

 

طی حکم روز گذشته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نصیری که عملکرد نسبتا ضعیفی در دوران مسئولیتش داشت با میز ریاست دانشگاه علوم پزشکی زابل خداحافظی و میرزایی “اصلاح طلب” که هیچ تجربه مدیریتی تا بحال نداشته به مدیریت یکی از مهمترین دانشگاه های استان منصوب گردید.

 

باید نشست و دید که این انتصاب خارق العاده را کدام یک از نمایندگان در کارنامه خود درج خواهد نمود.

 

باید دید آیا ضعیفی رفته و ضعیف تری آمد یا خیر?

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه