این روزها خبرهایی از آسفالت معابر در شهر بنجار شنیده و طبق ادعاهای مردمی این آسفالت حیف و میل شدن میلیون ها پول از بیت المال توسط شهرداری اظهار می شود.

این روزها خبرهایی از آسفالت معابر در شهر بنجار شنیده و طبق ادعاهای مردمی این آسفالت حیف و میل شدن میلیون ها پول از بیت المال توسط شهرداری اظهار می شود.

 

به گزارش گندم خبر, گزارش های دریافتی از شهر بنجار از سوی مردم از دسته گل به آب دادن شهردار و مجموعه شهرداری در این شهر حکایت دارد.

 

در گذشته قیرها معرفت زیادی داشتند چنانکه زمانی که کمی سرد می شدند مانند چسب به زمین می چسبیدند، اما حال قیرهای جهت زیرسازی جای خود را به روغن سوخته داده است!

 

گویا دست یافتن شهرداری بنجار به فرمول های جدید در این امر مهم مرزهای علم را کمی جابه جا کرده است و گویی شهردار بنجار به اکتشاف مهمی در این زمینه دست یافته که آن را به مرحله اجرا رسانده است.

 

تصاویر ارسالی از این شهر مدل های حرفه ای آسفالت را بیش از پیش نمایان کرده به گونه ای که در ابتکار جدیدی مصالح بدون زیرسازی در کوچه ها ریخته و خار از میان مصالح و اطراف آن نمایان گشته است و حتی ناتوانی شهرداری به اندازه ای بوده است که غلتک هم روی مصالح در برخی کوچه ها کشیده نشده است.

 

کوتاهی و نابینا بودن دستگاههای نظارتی همراه با سکوت نیز و نادیده گرفتن چنین تخلفات آشکار جای بحث و سوال دارد.

 

البته از قدیم گفته اند یک سوزن به خویش بزن و جوالدوزی به دیگری، زمانی که خودمان در انتخاب اعضای شورای شهر دقت نمی کنیم نتیجه ی آن می شود انتخاب شهردار هایی…

 

میطلبد دادستان محترم بعنوان مدعی العموم به موضوع آسفالت بنجار ورود کند و مسببان این امر را مورد بازخواست قرار دهند تا مشخص شود علت این کم کاری چه بوده است و با متخلفین برخورد جدی کنند.

 

هرچند شاید هم از سوی دستگاه های نظارتی ورودی به این موضوع شده باشد که در صورت انجام این رسانه آمادگی انتشار آن را اعلام میدارد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه