شهرگندمــــ : مدتی قبل مساله ای درخصوص مفقود شدن 90 تن سیمان شهرداری زابل در رسانه های مختلف سیستان منتشر و سروصدای بسیاری نیز بوجود آورد و در نهایت نیز شورای شهر از وبسایت اوشیدا به دادگاه شکایت کرد. درهمین راستا بزی رئیس شورای شهر زابل درگفتگو با شهرگندمـــ  گفت : این مساله به زمان […]

شهرگندمــــ : مدتی قبل مساله ای درخصوص مفقود شدن 90 تن سیمان شهرداری زابل در رسانه های مختلف سیستان منتشر و سروصدای بسیاری نیز بوجود آورد و در نهایت نیز شورای شهر از وبسایت اوشیدا به دادگاه شکایت کرد.

index

درهمین راستا بزی رئیس شورای شهر زابل درگفتگو با شهرگندمـــ  گفت : این مساله به زمان تصدی شهردار قبلی مربوط میشود و یکی از پیمانکاران تخلفی انجام داده و پرونده نیز در دادگاه درحال پیگیری میباشد و مساله آنطور که بیان شده است نمیباشد و سیمانی مفقود نشده , و مشخص است که چه شده است , دادگاه نیز درحال بررسی این مساله میباشد.

وی درخواست کرد مسائلی که درحال پیگیری میباشد و دادگاه هنوز رای قطعی درخصوص آن صادر نکرده است , با دقت نظر بیشتری از سوی رسانه ها منتشر شود.

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه