ژن خوب

آوازه ی آقا زاده ها را از جای جای کشور شنیده اید که هر یک چگونه تکه نانی از سفره انقلاب برای خویش کنده اند.

آوازه ی آقا زاده ها را از جای جای کشور شنیده اید که هر یک چگونه تکه نانی از سفره انقلاب برای خویش کنده اند.

 

گندم خبر, این بیماری گویا در استان ما نیز در حال رویش است و اگر راه درمانی برای آن تدبیر نشود، قطعا خیل عظیمی از هم استانی ها را که از ژن های نامرغوبی در مقایسه با آن افراد برخور دارند دچار آسیب هایی خواهد نمود.

 

همه دوست دارند با توجه به مدرک و سطح تحصیلات خود دارای شغل و درآمد شوند، تا بتوانند زندگی آسوده برای خویش و خانواده فراهم آورند .

 

اما به هر اداره ای که برای کار مراجعه نمایید یا میگویند استخدامی نداریم و یا حواله میدهند به آزمون های استخدامی که معلوم نیست چه کسانی در آن قبول می شوند که همچنان بیکاران بدون پارتی ( افراد با ژن های نامرغوب) بیکار باقی می مانند .

 

باید رفت و از آن صاحبان ژن های خوب پرسید که آیا ژنتیک خود را تغییر داده اند یا مادرزادی چنین ژن خوبی نصیب و روزی آنان گردیده است؟

 

که مثلا از آموزش و پرورش به هلال احمر میروند و یا از کنج بیکاری خویش به ریاست فلان مرکز آموزشی در می آیند، آن معلمی که در کوتاه ترین زمان از بلوچستان منتقل میشود و صاحب منصب نیز میگردد و یا آن ساندویج فروش روزهای قبل که حال میشود نماینده فلان مرکز آموزشی و یا برخی دیگر به عنوان خدمه در فلان بیمارستان جذب میشوند اما در مسند منشی ارائه خدمت میکنند؟؟؟

 

اینان فقط تعداد محدودی از ژن های خوب حاضر در استانند بماند که برخی از ژن ها نیز به استان های دیگر و یا طهران صادر شده اند.

 

چه زمانی هرکس میتواند به چنین امتیازاتی بدون داشتن یک ژن خوب دست پیدا کند؟
آیا شما هم دارای ژن خوب می باشید؟

 

جا دارد از جناب محبی نیا بخواهیم بعد از چند ماه که از سکانداری وی در استانداری میگذرد، اگر از دید و بازدید های خویش تمام شده اند و وقت به ایشان اجازه میدهد، انجام امور را در دست گیرند تا خدایی ناکرده به قول معروف قورباغه ها احساس بی کلانتری بهشان دست ندهد و دست به هفت تیر کشی بزنند .

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه