مجتبی نورا

خبر, پس از پشت سر گذاشتن دو هفته بحرانی استاندار کم کار استان راهی مناطق طوفان زده شمال استان سیستان و بلوچستان شد.

گندم خبر, پس از پشت سر گذاشتن دو هفته بحرانی استاندار کم کار استان راهی مناطق طوفان زده شمال استان سیستان و بلوچستان شد.

 

حضور و اقدامی که به هیچ عنوان قابل تقدیر نبود و تنها یک هزارم از وظایفی بود که باید زودتر از این برای همدردی با مردم سیستان انجام میداد.

 

نمی دانیم استراتژی استاندار کم تحرک و دولت بی تدبیر آقای روحانی در قبال کم کردن اوضاع وخیم منطقه دارلولایه چیست .

 

مشکلات در منطقه چنان رشد صعودی در سالهای اخیر داشته است که دیگر امیدی برای ماندن نمانده است و گویا دولتمردان به این مسئله واقف نیستند که اگر سیستان خالی از سکنه بیش از این شود آثار زندگی (به گفته یکی از بزرگان سیستان) تا خراسان و کرمان دیگر نخواهیم داشت.

 

وزرا دولتی یک به یک آمدند و رفتند در ماههای قبل ولی جز چند خبر دیگر هیچ اقدامی از گفته هایش در منطقه احساس نشد و باید دید آقایان جز خرج سفر و خبر و جو سازی اقدامی می کنند یا خیر…

 

نمایندگان سیستان هم گویا در روزهای طوفانی استراحت در پایتخت را ترجیح داده و هیچ خبری از حضور و همدردیشان با مردم مشاهده نمی شود و تریبون صندلی خود را بطور کامل قطع کرده اند و مطمنن با این روند دیگر دوست ندارند صدای ناله و آه مردم را از این تریبون اعلام کنند.

 

آقایان دولتی و نمایندگان یا فکر چاره کنید یا اعلام کنید ناتوان و ضعیف هستید.

 

یا حق _ مجتبی نورا

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه