خبر دستگیری شهردار زابل به همراه تعدادی از معاونین و پرسنلش با دستور مقام قضایی ،در بین مردم پخش شده است و باید دید جنابان حامی شهردار پاسخی برای مردم دارند.

گندم خبر, خبر دستگیری شهردار زابل به همراه تعدادی از معاونین و پرسنلش با دستور مقام قضایی ،در بین مردم پخش شده است و باید دید جنابان حامی شهردار پاسخی برای مردم دارند.

 

ما به دوران پاچه خواران دیده ایم
کاسه لیس شهریاران دیده ایم
ما به دریا های خوف انگیز دهر
روی هرموجی سواران دیده ایم
هم بسی استاد کار چیره دست
عده ای هم تازه کاران دیده ایم
دست بوسی جیره ی هر روزه ای
کز برایش بی قراران دیده ایم

 

خبر دستگیری شهردار زابل به همراه تعدادی از معاونین و پرسنلش با دستور مقام قضایی ، در بین مردم پخش شده است.

 

قطعا این پایان ماجرا نخواهد بود و هستند دیگرانی هم که باید پاسخگوی همراهی و همدستی خود با این افراد باشند.

 

اما در مدت زمام داری این شهردار ، بودند افراد و رسانه هایی که با تمام توان حمایت از وی را سر لوحه کار خویش و محجور مانده این بین، حق الناسی بود که برایشان اهمیتی نداشت.

 

یکی به بهانه هم حزبی بودن، آن یکی به حکم مشاوره ای و دیگر یکی با بستن قرار دادی و وعده ی گندم ری سکوت اختیار کرده بود.

 

همان هایی که خویش را جوان مطالبه گر می نامند اما چه مطالبه ای؟ آیا مطالبه حق مردم و یا مطالبه ی…؟؟؟

 

آن روز که سخن از پارک و تخریب آن شد، گزارش تهیه کردند، مصاحبه و یادداشت نوشتن که خیر چنین نیست افرادی که میگویند در پارک تخلف انجام شده از روی غرایض شخصی نظر می دهند.

 

حال کجایند که به گفته ی برخی، پاسخگوی ۳۴ میلیارد تومان تخلف مالی رخ داده در شهرداری باشند؟

 

آیا بستن قرارداد اجرای فلان المان برای ورودی شهر می توانست بهایی برای سکوت، گاها همراهی از جنس تهیه گزارش و یادداشت نویسی جهت توجیه تیم شهرداری باشد ؟؟؟

 

ارزش تضییع حقوق همشهریانتان چقدر بود؟ به چه مبلغ و یا قولی آنان را فروختید؟

 

کجاست آن کسی که فتوای “تو دهنی زدن به رسانه ها” را صادر میکرد تا ببیند شهردار و شورایی که حامی آنان بود چه کرده اند؟

 

آنچه که در برابر آن سکوت کردید و اذهان مردم را به انحراف کشیدید حق الناس است.

 

شاید امروز به علت نبود مستندات شما در دادگاه احضار نشوید اما نیک بدانید که از دادگاه عدل الهی هیچ راه گریزی نیست و باید پاسخگوی همه ی گفتن ها و نگفتن هایتان باشید.

 

والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاه
سید محمدکاظم حسینی طباطبائی
مدیر مسئول وبسایت خبری تحلیلی گندم خبر (پرس)

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه