قاسم سرگزی

جوان ۳۰ ساله سیستانی با ثبت اختراع نانو مواد متخلخل برای اولین بار در کشور افتخار آفرینی کرد.

جوان ۳۰ ساله سیستانی با ثبت اختراع نانو مواد متخلخل برای آولین بار در کشور آفتخار آفرینی کرد.

 

به گزارش گندم خبر, قاسم سرگزی از دیار سیستان و نسل جوان اهل شهرستان محمد آباد و از دانشجویان ممتاز دکترای تخصصی مهندسی فناوری نانو دانشگاه باهنر کرمان موفق با اختراع نانو مواد متخلخل تانتالیم برای اولین بار شد.

هیئت تحریریه گندم خبر این افتخار آفرینی را به مردم رنج دیده سیستان و خانواده و این جوان نخبه سیستانی تبریک عرض کرده و برای وی آرزوی موفقیت های روز افزون در ادامه راه دارد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه