گندمــــ پرس : در پی درج خبری با عنوان « گلایه راننده های استیجاری دانشگاه علوم پزشکی زابل از عدم پرداخت مطالبات »  رخشــانــی مــدیر عامــل شرکت زرین صالح سیستان جوابیه‌ای ارسال نمــود که وفق قانون مطبوعات عینا درج می‌گــردد. جــوابیه ارسـالی بدین شـرح مـی باشــد : مـدیریت محـترم پایگاه خبری گندمـــ پرسبا سلام احتراماً، […]

گندمــــ پرس : در پی درج خبری با عنوان « گلایه راننده های استیجاری دانشگاه علوم پزشکی زابل از عدم پرداخت مطالبات »  رخشــانــی مــدیر عامــل شرکت زرین صالح سیستان جوابیه‌ای ارسال نمــود که وفق قانون مطبوعات عینا درج می‌گــردد.

جــوابیه ارسـالی بدین شـرح مـی باشــد :

مـدیریت محـترم پایگاه خبری گندمـــ پرس
با سلام
احتراماً، در پاسخ به گلایه راننده های استیجاری دانشگاه علوم پزشکی زابل از عدم پرداخت مطالبات به اطلاع می رساند شـرکت زرین صالح سیستان به مدت 4 سال سابقه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی زابل را دارا بوده است ؛ مــدت زمــان قــرارداد شـرکت تاپایان خرداد 94 بـوده و شرکت بعلت عدم مقرون به صــرفه بودن در منـاقـصـه جدید شرکت نکرده اسـت.

ضـمناً تـا تاریخ پایان قرارداد تقریبا نصـف راننـده ها تسویه حساب شده اند و بعضی از راننده ها هم به علت تـداخل درکــارکــرد بین شـرکت و دانشگاه هنوز تسویـه‌‌ حساب نشده انــد.

با تشکر ـ رخشــانــی مــدیر عامــل شرکت زرین صالح سیستان

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه