جوابیه روابط عمومی شهرداری در پی انتشار مطلب (وقتی شهردار شعور مردم را به سخره می گیرد)

 • کد خبر : 31244
 • ۲۳ دی ۱۳۹۴ - ۱۷:۲۷
جوابیه روابط عمومی شهرداری در پی انتشار مطلب (وقتی شهردار شعور مردم را به سخره می گیرد)

گندم پرس : در پی انتشار مطلبی در ارتباط با  وضعیت نابسامان شهری زابل تحت عنوان ” وقتی شهردار شعور مردم را به سخره می گیرد”  به همت روابط عمومی شهرداری زابل جوابیه ای به شرح ذیل تنظیم و به گندم پرس ارسال گردیده ،با سپاس از پیگیری و پاسخگویی ایشان، مطلب ارسالی بدون کم […]

گندم پرس : در پی انتشار مطلبی در ارتباط با  وضعیت نابسامان شهری زابل تحت عنوان ” وقتی شهردار شعور مردم را به سخره می گیرد”  به همت روابط عمومی شهرداری زابل جوابیه ای به شرح ذیل تنظیم و به گندم پرس ارسال گردیده ،با سپاس از پیگیری و پاسخگویی ایشان، مطلب ارسالی بدون کم و کسر منتشر و شما را به خوانش آن دعوت می نماییم،
قضاوت بر عهده ی خودتان…

 جوابیه گزارش منتشر شده درسایت گندم پرس درمورخه ۲۱/۱۰/۹۴(وقتی شهردارشعورمردم رابه مسخره می گیرد):

درراستای قانون مطبوعات مواردی جهت شفاف سازی وتنویراذهان عمومی وشهروندان محترم شهر زابل به اطلاع می رساند.
۱-همانگونه که مستخضرید درسال همدلی وهمزبانی دولت وملت به فرموده مقام معظم رهبری قرارداریم وبکاربردن عناوین نظیر عنوان گزارش فوق نشان دهنده بی توجهی وبسایت فوق الذکر به فرموده رهبر معظم انقلاب وخدشه دار کردن وحدت و وفاق مسولین ومردم درآستانه انتخابات می باشد
۲-بنده درمورخ ۲۱/۸/۹۳مسولیت سرپرستی وپس ازآن شهردارزابل رابعهده گرفته فلذادرصورت وجود قضاوت منصفانه وبه دور از غرض ورزی های شخصی می بایست عملکرد یکساله ایشان وشرایطی که شهرداری راتحویل گرفته مورد قضاوت قرارگیرد.
۳-درخصوص شرایط زمان تحویل گرفتن امورات شهرداری مطالبی شایان ذکر می باشدبدین شرح:
۱-۳پنج ماه حقوق معوقه پرسنل شهرداری
۲-۳رکوددرآمدی شهرداری به نحوی که درآمدشهرداری درحدتامین هزینه های جاری شهرداری نبوده است .
۳-۳تعطیلی ورکود کامل پروژه های عمرانی شهرداری درسال گذشته تنها یک پروژه (آسیاب بادی )ورودی شهر که از نقطه نظر فنی پروژه فوق الذکر نیزفاقد رعایت جوانب کارشناسی می باشد.
۴-درارتباط بااخذ عوارض ازشهروندان همانگونه که مستحضریدبودجه شهرداری متکی به درآمدهای داخلی می باشدکه یکی ازمهمترین آنها اخذ عوارض سالیانه می باشدکه درشهرزابل متاسفانه شهروندان دراین خصوص توان پرداخت به موقع عوارض را نداشته ویکی از دلایل عدم توسعه یافتگی شهر می باشد.ولی باتدبیر وهمراهی مردم فهیم وقدرشناس شهرزابل میزان مشارکت مردم چشم گیر بوده است که جای تقدیر وتشکرداردازمشارکت مردم وصداقت که خوشبختانه درسال جاری این روندرشدداشته ونشان از درک بالای مردم دارد.
۵-درارتباط با پروژه عظیم نهضت آسفالت مطالب مهمی ازنگاه منتقدکارشناس شما مغفول مانده است.
۱-۵درشرایطی پروژه مذکور آغاز گردید که شهرداری زابل دچارورشکستگی کامل بوده(بعلت بدهکاری فراوان)که حتی توانایی لکه گیری معابر را هم نداشت.
۲-۵درخصوص متراژولیست خیابانهای اعلام شده هیچگونه بزرگ نمایی صورت نپذیرفته وکلیه معابراعلام شده براساس برنامه ریزی واولویت بندی آسفالت گردیده است وتاکنون مسافتی بیش از ۳۶۰هزار مترمربع ازمعابر شهری آسفالت گردیده است.
۳-۵-درارتباط با زیرسازی معابر تاکنون بیش از۶۵۰هزارمترمربع زیرسازی درکوچه هاومعابرصورت پذیرفته است که این امر باتراکم بالای ۹۰درصد ازلحاظ فنی اجراشده است .
۴-۵درارتباط با حفاری های ادره آب وفاضلاب همانگونه که مستحضرید حسب تصمیم کمسیسون حفاری به ریاست فرماندارمحترم کلیه حفاری های سطح شهر مصوب می شودفلذا شهرداری دراین امر بی تقصیر می باشدهمچنین درارتباط بالکه گیری پس از حفاری بدیهی است یکی ازحقوق مسلم شهروندان می باشدکه اداره آب وفاضلاب تاکنون بهای ترمیم معابر را که حفاری شده را پرداخت ننموده است.
۵-۵همچنین باتوجه به شرایط فوق الذکر شهرداری ازمحل اعتبارات خود بیش از ۱۰کیلومتر ازحفاری های ادارت مختلف را ترمیم نموده است و مابقی دردستور کار می باشدوعلت عقب افتادگی لکه گیری درماه باندگی اخیر بعلت بارندگی بوده که از نظر فنی برای لکه گیری وترمیم رادچار مشکل می کند.
۶-۵-درارتباط با آسفالت خیابانهای مرکزشهرباعنایت به اهمیت معابر فوق الذکر ونقش مرکزیت شهر زابل بعنوان شهرمرکزی منطقه سیستان واسقرار نهادهای مهمی همچون دانشگاه علوم پزشکی مصلی وبازار زابل وخرابی بیش از حد معابر فوق نیاز به روکش آسفالت خیابان های مرکزی بطور جدی احساس می شدوحسب اولویت بندی آسفالت آنهااقدام گردید.
۷-۵-درخصوص آسفالت محورهای حاشیه شهرخیابان بهار(جاده روستای سیاهمرد)بلوارولی عصر ،بلوار فرودگاه ،بلوارمهرعلی جهانتیغ ،بلوارباهنر وبلوارامام رضاوخیابان امام خمینی شمالی بخشی از خیابان جام جم ((جاده ۳قلعه))تاکنون آسفالت شده است.
۸-۵درارتباط باآسفالت محورهای خیابان هامون ومیدان ۹دی ومصطفی خمینی درحال زیرسازی واخذ تائیدیه تست تراکم می باشدوآسفالت معابرفوق الذکر دراولین نوبت قرار دارد.
۹-۵همچنین جدول کذاری خیابان رسالت به طور کامل اجرا شده است وکوچه های فرعی خیابان رسالت ۱۶-۱۴جدول گذاری وزیرسازی شده است.
۱۰-۵شایان ذکر است باعنایت به حجم خرابی ها شهر زابل وعدم آسفالت معابردر دوره های قبل لیکن حجم عملیات عمرانی صورت پذیرفته دریکسال گذشته به هیچ عنوان قابل قیاس با مجموع عملکرد ۱۰سال گذشته شهرداری زابل دراین زمینه نمی باشد.
۱۱-۵درخصوص آبهای سطحی وجمع شدن آبها درمعابر همانگونه که مستحضرید شهر زابل بعلت موقیعت جغرافیایی خاص فاقد شیب طبیعی می باشد بااین اوصاف تاکنون بیش از ۴۰۰هزار متر درطول جدول گذاری وکف کشی صورت پذیرفته است وبارندگی اخیر شاهد بودیم که درحداقل زمان ممکن آبهای سطحی تخلیه شدندومعابرکه آب گرفتگی دارند نیز رفع شده وبرای بهسازی آنها برنامه ریزی صورت گرفته که انشاالله براساس الویت کار انجام خواهد شد.
۶-درخصوص حاشیه شهر محله اسلام آباد وحسین آباد زیرسازی،جدول گذاری وآسفالت کوچه های فرعی دربرنامه شهرداری قراردارد و حسب مصوبات ستاد بازآفرینی پایدارشهری زابل وبدون هیچ گونه تخصیص اعتباری از سوی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهر با اتکا به درآمد های محلی آغاز گردیده است.
۷-درارتباط با غفلت اعضای شورای شهر این امر نیز با بی انصافی نگارنده همراه بوده است زیرا شورای اسلامی شهر فعلی با۱۱عضوفعال ترین شورای شهردرپیگیری امورات شهروندان بوده است لیکن بحران های مالی دردولت همچون تحریم های بی سابقه وبدهکاری های انبوه شهرداری رانیز می بایست(سی میلیاردتومان) مدنظر داشت وبکاربردن تعابیری نظیر خواب غفلت دور از شان وجایگاه رسانه ای می باشد و همچنین درج نظرات می بایست دقت نظر بیشتری از سوی مدیرمسئول وسردبیر محترم وبسایت گندم پرس صورت پذیردتااز هرگونه بی حرمتی به افراد پرهیزشودو این عمل توهین به نمایندگان مردم به دوراز شان وجایگاه رسالت حرفه ای خبرنگاری می باشد.
۸-شایان ذکر است اطلاع رسانی وگزارش دهی یکی از وظایف مسولین می باشدواز حقوق اولیه شهروندان جهت اطلاع ازنحوه هزینه کرد درآمد های شهرداری درخصوص عمران وبهسازی شهری می باشدکه اینکه نصب بنر میدان انقلاب برحسب وظیفه قانونی ،شهرداری مکلف به اطلاع رسانی می باشدکه بعداز گذشت بیش از۸۰سال ازعمرشهرداری برای اولین بار اطلاع رسانی شده است.
۹-درارتباط بارقم هزینه کرد سایر موارد رقم فوق شامل پرداخت دیون (بدهی)سالهای گذشته شهرداری وهزینه جاری امورات شهرداری می باشدکه علت آن بدهی های انبوه درسنوات قبل می باشدکه پرداخت آن بعهده شهرداری می باشد.
۱۰-درخاتمه اقداماتی نظیر اجاره پارک غدیر دردوره شهرداری جناب آقای سراوانی صورت پذیرفته وارتباطی به یکسال گذشته نداشته است فلذا مطرح کردن امورات گذشته وانتصاب آن به شهردار وشورای شهر فعلی به دوره از انصاف واصل اطلاع رسانی بی طرفانه توسط وب سایت خبری گندم پرس می باشد.

لینک کوتاه : http://gandomkhabar.ir/?p=31244

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 36در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۳۶
 1. جناب آقای نوری
  در سفر به خیلی از روستاهای منتهی به زهگ و گاها بعضی از روستاهای شهرستان هیرمند روستاهایی را با جاده ها جدول کشی و حتی پارک و فضای سبز مشاهده کردم که متاسفانه سالیان سال است که در روستای هیرمند شمالی مشاهده نکرده و نخواهم کرد
  چرا و به چه دلیل از امکانات اولیه شهرداری در روستا محروم هستیم
  اگر کوچکترین آجر و یا جابجایی درب و یا پنجره ای در این روستا جابجا شود مامورین محترم شهرداری و اجراییات به سرعت برق و باد خود را به محل بنایی میرسانند
  چرا شما که عوارض سالیانه و هزینه های تجاری و دیگر هزینه های این روستا را مثل شهر حساب میکنید اما هیچ امتیاز شهری را در قبال مردم این روستا انجام نمیدهید و فقط هر چه شنیده آیم شعاری بیش نبوده

 2. آقای شهردار مردم هالو نیستن که شما بیای پوستر خوشگلتو بچسبونی و واسه تمدید دوره شهرداریت بیای کاراتو لیست کنی و عکستو بزنی روش
  بدون شک این دوران خفت بارتری دوره ی مدیریت شهریه

  • بدجور رو اعصابی برادر شهردار …

   جمع کن عکست رو از در و دیوار شهر و توجیه تراشی نکن. کار شما تبلیغ شخصی و سواستفاده از قدرت محسوب می شه و خیلی زشت بوده و هست و خواهد بود.

   نمی شد این گزارش عملکرد شهرداری، بدون درج عکس شخص نازنین شما منتشر بشه؟

  • با سلام
   یک سوال چرا هیچ کاری در شهر زابل اصولی انجام نمیشه……( روابط جایگزین ضوابط شده )
   اقای به اصطلاح شهرار برادر گرامی، شما و کسانی که در آینده به جای جنابعالی بر این پست تکیه می کنند همین رویه را ادامه می دهند. بعد از انقلاب تنها شهرداری که تاکنون نامش در شهر زابل می درخشد اقای مهندس سراوانی است حال فقط سعی کنید نام نیک از شما در تاریخ شهرداران زابل ثبت شود و نه نامی بد …..
   عکس های خود را از روی تابلوهای تبلیغاتی جمع کن ما همه تو را میشناسیم له له جان

 3. این امار ارقامی که گفتید من قبول ندارم اقای شهردار
  مطمعنا بقیه دوستان هم نظر منو قبول دارن لطفا به فکر فضای سبزشهر و ترمیم وسایل بازی کودکان در پارکها باشید

 4. شهردار زابل کمتر دروغ بگو

 5. آقای شهردار زابل سلام-کاش به خدمات قبل از خود چه خوب و چه بد اهمیت نمیدادید.ما تنها آرزویمان این هست که کاش منزل شما و یا یکی از مسئولین مورد احترام شما و یا یکی از اقوام درجه یک شما یا اهل و عیالتان همسایه ما در جاده خراشادی می بود تا شاید به لطف آن گرانقدر ما هم از جاده شنی خراشادی نجات و روی آسفالت هرچند بی خاصیتی قدم می گذاشتیم . خداوند به همه خادمان به مردم عزت و سربلندی و کامیابی عنایت کند.

 6. ممنون از گندم پرس که قضاوت را برعهده همراهانش گذاشته است و تشکر ویژه از آقای قنبری و تیم گندم پرس که بلاخره باعث شدند حداقل یک مسول سکوتش را بشکند.
  جناب آقای شهردار من با خواندن دو مطلب اخیر گندم پرس و مقایسه جوابیه به این نتیجه رسیدم که شما بیشتر تلاش دارید به مردم بفهمانید که تلاش زیادی کرده اید که ضعیف بودن خود در حوزه مدیریتی را خوب جلوه بدهید و به معنایی بااین جوابیه رفع تکلیف نموده و فشارها را کمتر کرده اید.
  و سوال اینجاست چرا شما بجای شورای شهر پاسخگو شده اید؟؟؟؟؟ یعنی طرفداری از آنها باعث ثبات مدیریتی شما خواهد شد؟؟؟؟
  و موضوع جالبی در مدت چند ماهی که این سایت محلی دنبال میکنم توجه منو جلب کرده شما حتی برای رفع کوچکترین مشکلات هم تلاش نکردید که گندم پرس بروی آن کار کرده بود جالب است تابلو افتخارات خود را میزنید ولی توان رفع ریزترین مشکلات را هم ندارید!!!

 7. جناب آقای نوری حیا کن,
  برای جابجایی چکاری انجام دادید ؟
  اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید.

 8. خیابان اسلام آباد پشت هنرستان فنی منتظر گوشه چشمی از جانب شماست شهردار عزیز لطفا زنجیرچرخ ، چکمه نفوذ ناپذیر لجن تاکمر! بولدزر جهت نجات خود و هیت همراه فراموش نشود

 9. با سلام نمیدونم این چه کاریه هر فردی دراین شهر به مسئولیتی ( پستی ) میرسه تا اعتراض یا گلایه ای از جانب مردم عنوان میشه بدون معطلی کاستی ها و نواقص کار رو گردن مسئولین قبلی که در مجموعه کارمیکردند میندازه !!!!!!!!!! پس آقای شهردار و اعضای شورای شهر زابل این رو بدونید و مطمعن باشید افرادی که بعد شما بر مسند ریاست بنشینند هم شماها رو مقصر کاستی ها و نواقص کارها معرفی خواهند کرد . لذا بیاییم صادق باشیم و صادقانه پاسخگوی مردم صبور کم توقع و مظلوم سیستان و بخصوص شهر زابل باشیم . انشاء الله در پایان از سایت وزین گندم پرس و همه عزیزانی که پیگیر و دلسوز این دیار هستند تقدیر و تشکر دارم موفق و پیروز باشید .

 10. درود و عرض ادب.
  از تمام بندها و سیاهه هایی که مرقوم شده بود گذشتم اما بند اول برایم جالب بود
  ادم باید چقدر پر رو و فاقد وجدان باشد که بجای جواب دادن به مردم و کسب رضایت خاطرشان , بیاید و حرفی از رهبر بزند تا مردم حرفشان را پس بگیرند!
  بی شک اگر رهبر مجددا سفری به سیستان داشته باشند جای امثال شما بزرگواران سینه قبرستان خواهد بود از خجالت و شرم نه انکه فکر کنید بخاطر عملکردتان ایشان از شما دفاع خواهند کرد
  خیلی کار کردید که اول بیانیه این رو نوشتید و مردم حق خواه رو محکوم میکنید؟
  بهتره در سفرهایی که به شهرستان ها دارید کمی از مابقی مدیران انجا یاد بگیرید ما محرومیم چون مدیران محروم از فکرهای خوب داریم.

  بنده هم همان لباس محلی پوش هستم که بدونید اهل نظر مخفی گذاشتن نیستم بهتون میگم دل مردم ازتون پره و خونه هر روستا و جایی که میرم ددر شهرهای دیگه یک کارمند معمولی هم نمیشید و اینجا در و تخته بهم خورده پست مدیریت میگیرید

  بدرود

 11. بسم الله الرحمن الرحیم
  باصلوات برمحمد و آل محمد
  در مورد مشکلات شهری خوب بلاخره در دوره قبلم کمبود بودجه بوده و…..اما کارهایی درسطح شهر انجام شده از جمله رنگ امیزی دیوارهای شهر و ساخت آسیاب بادی و….خوب در این دوره چه کارهاییی انجام شده است

 12. با سلام و ادب و احترام فراوان خدمت دوستان عزیز
  تیم مافیایی شهرداری فعلی قصد دارد با ایجاد شانتاژ خبری و ایجاد التهاب در فضای کنونی سیستان بر روی موجی که خود ایجاد کرده سواری بگیرد و تفکرات اشتباه خود را به همراه این امار و ارقام غیر واقعی به جامعه القا کند.کاش مسئولین محترم بگذارند مردم خود این خوب بودن شما را حس کنند که مناسفانه چیزی جز عقب گرد در این یک سال اخیر چیز دیگری برای سیستان بدست نیامده است.
  من از مدیر محترم این وبسایت خبری خواستارم که یک نظرسنجی اینترنتی در وبسایت در رابطه با اینکه آیا شما عملکرد شهرداری فعلی را مناسب میبینید یا شهرداری قبلی در سایت بگذراند تا همه بتوانند شرکت کنند
  باتشکر

 13. جناب آقای نوری حیا کن,
  برای جابجایی چکاری انجام دادید ؟
  اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید.

 14. سلام
  اقای شهرداراین دنیا ارزش پشت پا زدن به اینو ان را ندارد،شما چشمهایتان را روی حقیقت بسته اید،ولی حقیقت را خوب میدانید پس کورکورانه سخن نگوید.

 15. با سلام/وقتی که شهردار دلسوز وتحصیل کرده وپر تلاش همچون آقای دکتر خمر داریم یک مشت از آدم ها از جنس نانجیب بر علیه این شخص قیام می کنند چون از دور وبر این اسطوره چیزی به آنها نمی رسه.آقایان اگر شهرهای دیگر رشد کردند رشدشان مدیون افراد تحصیل کرده وتوانمند همان شهر بوده ومردم دست در دست شهردار گذاشتند در جهت عمران وآبادی آن شهر. شهر زابل در ۳۵ سال گذشته هیچ رشدی نداشته که هیچ بلکه تبدیل به ویرانه ای شده است در ۳۵ سال قبل خیابان پادگان ما درختان بسیار زیبایی داشت جوی هایش آب روان داشت آسفالت خیابان مثل شیشه بود کجاشدن آن درختان/کجاشدن جوی های آبش / آسفالتش هم آدم یاد چاله های دوره زمین شناسی کواترنر می اندازدچون در این مدت همش افرادی بودند که به منافع شخصی خود می اندیشدند اگر افرادی هم با تفکرآفای دکتر خمر شهردار می شدند همان آدم های نانجیب برعلیه آنها قیام میکردند .لازمه اش این است که همه مردم شهر دست در دست هم بگذارندواولا پوزه ی نانجیبان را برای همیشه به خاک بمالند ودر ثانی یک شهردار تحصیل کرده ومتعهد وپر تلاش رابرای شهر زابل انتخاب کنند.

  • بسیارشایسته وزیبا پاسخ داده اید به مدیران نالایق ودرشت گو.به نظراینجانب استفاده ازافرادومهندسان جوان وسالم وانرژیک وپرازایده وطرح درپست شهرداری بسیاربهترازافرادی است که گذشت زمان فرتوت وکم طاقتشان کرده ووابستگی حزبی وقومی رابه خدمت ترجیح می دهند.درشهرزابل نکته ای که بشدت به چشم می آیدشورای شهربسیارضعیف وشهردارضعیفترکه مکمل هم شده انددرتوجیه عدم کارایی.

 16. وقتی مسئولان با افرادی مثل دکتر خمر که علاوه بر داشتن تحصیلات دلسوزانه برای احیای زابل تلاش میکردند همکاری نداشتند توقع بی جا و ناجوانمردانیه که ب ایشون خورده بگیرید دردوران شهرداری ایشون شهر داشت رنگ میگرفت زنده میشد کمی منصف باشیم و کورکورانه حرف نزنیم

 17. درود بر سایت بی طرف گندم پرس
  دوستمون مرتضی راست میگه در خیابان منتهی به روستای هیرمند شمالی نه یکی از مسئولین خونه داره نه اداره ای هست و نه بانک و دانشگاهی
  آقای شهردار از هیرمند ۳۹ به بعد به جداول وسط خیابان نگاه کن
  فقط نگاه کن اونوقت ببین حق با چه کسی هست
  به جای خاک و گل و گیاه نخاله های ساختمانی داخلش هست
  کوچه ها وضعیت اسفناک با کوچکترین بارندگی به خودشون میگیرند
  از هیرمند ۵۹ به بعد تا بالاتر از پمپ بنزین خیابان یک طرفش آسفالته
  پل بالاتر از پمپ بنزین عرضش بسیار کم هست که چندین سقوط ماشین رو در داخلش مشاهده کردیم آخری خاور سقوط کرده در روزهای مه آلود اخیر
  فضای سبز این منطقه کجاست
  مردم این منطقه پولدار نیستند که در اوقات فراغت این همه راه را تا پارک یعقوب لیث بروند که اگه پولدار و اسم و رسم دار بودند وضع خیابان این نبود
  آقای شهردار به فکر آن دنیا هم باشید وقتی پست و سمتی را در اختیار میگیرید باید به فکر بهتر شدن آن مجموعه باشید نه بدتر شدنش
  خلاصه کلام به فکر روستای هیرمند شمالی باشید
  نا سلامتی بالای شهر بهش میگن

 18. جای تاسف دارد این همه توجیح و طرح مطالب نادرست
  جناب نوری عملکرد شما نقطه تاریک تاریخ یکصد ساله شهرداری زابل است و نوع گزارشی که ارایه شد نیز براین مطلب صحه میکذارد
  مجالی نیست و تنها یک نکته: سری به بلوارامام رضا و ولیعصر و بلوار فرودگاه … بزنید تا خود بر نادرست بودن این سیاهه مهرتاییدی یزنید
  بطور کل میتوان گفت اصلا هیچ اراده ای جهت کار و زیباسازی دیده نمیشود والا برون رفت ازاین وضعیت محال نیست اما اراده میخواهد و برنامه و ازخودگذشتن
  یاحق

 19. سلام
  غرق می شوم در دنیایی از غم وقتی میشنوم و می بینم سیستان ما و مردمانش در ناراحتی و غم اسیرند و مسئولین ما بجای همت سیاهه ای از عملکرد خود که مزین به عکسشان است را در معرض عموم قرار می دهند.با اینکه از دیارم دورم اما دلم با سیستان است…

 20. جای تعجب است بااینهمه مردمان با فرهنگ که درزابل هست و عاقبت شهر این شکلی شود
  ازبینش جوانانی که مطلب نوشتند جای بسی خوشحالی است

 21. پیشنهاد من اینست که جمعی از جوانان برای انتخابات شورای شهر ائتلاف کنند.حتما رای می آورند
  ازدست این فامیلگرایی هم نجات میکنیم

  • من حاضرم با تمام توان ناچیز و اندک تجربه ام برای بزرگوارانی که ائتلاف برای نجات شهر زابل از دست مدیران نالایق تشکیل دهند همکاری بدون مزد و منت داشته باشم البته سوء تعبیر نشود همکاری من به عنوان شهروند است نه شورای شهر و مسوول در شهرداری

 22. مشکل اصلی شهر زابل در زمینه شهرداری و عوامل مربوط به آن شورای شهر هست !شورای شهر شهرداری رو میخان که زیر بار خواسته هاشون بره و اگر نرود برکنارش میکنن مثل دکتر خمر که به ناحق و ناجوانمردانه برکنارش کردن من اصلا نمیدونم فلسفه وجودی شورای شهر چیه ! و اصلا چه مشکلی از مردم رو دارن حل میکنن! شورای شهر در حال حاضر معضلی برای شهر و رشد و توسعه شهر شده! شورای شهر مکانی شده برای رانت خواری ، زمین خواری و…….. باید شوراها منحل بشن و یا حداقل دست شورا رو از شهرداری کوتاه بکنن!و یا شهردار رو مردم انتخاب بکنن چون افرادی که در شورا هستن برای خودشون حق و حقوقی رو قائل میشن صرف اینکه در شورا هستن ! این افراد خودشون رو صاحب شهرداری و اصلا کل شهر و املاک و زمین های شهر میدونن و هر کاری که میخواهن در جهت منافعشون انجام میدن !و همیشه شهرداری رو انتخاب میکنن که در جهت اهداف مادی و معنویشون حرکت بکنه و در ضمن شهرداری رو انتخاب میکنن که هیچ اختیاری از خودش نداره! یکی از دلایل عدم رشد شهر زابل در زمینه توسعه و زیبا سازی شورای شهر هست!

 23. کارایی که شهرداری و شورای شهر باید انجام بدن در معرض قضاوت مستقیم مردم هست چون همه یک جور مالیات و عوارض و … می دهند بنابراین اون کسی که در دورترین نقطه زابل هست همون حقی رو داره که آقای شهردار یا اعضای شورا دارند.
  اما آیا ( نهضت !!!!! ) آسفالت در همه جا به مساوات انجام شده ؟
  متاسفانه نهضت آسفالت به نهضت آب پاشی تبدیل شده !
  خیلی جاها ( بلوارآیت اللله بختیاری / انتهای باقری و مسیرهایی از جاهای دیگه ) به جای آسفالت هر روز آب پاشی می شوند !

 24. انصافا خرابکاری نکرده است به نظر می رسد هکاری فنی با شهردار نمی شود انتقاد با راهکار خوب است بنده راهکار دارم ممکن است در دستور کار شهرداری هم باشد

 25. با سلام
  فقط میدونم حال شهر خرابه
  اینهو یک بیمار جزامی میمونه
  بنر زدنم دردی ازش درمون نمیکونه
  درمونش حمت میخاد نه بنر

 26. درسته که وضعیت شهر خرابه یا بگیم بیمارگونه است برای علاجش متخصص میخواد وقت میخواد بودجه میخواد. در ضمن دکتر خمر درد شهر زابل را می دانست در پی علاجش بود که بعضی ها نمیخواستن

 27. جناب اقای شهردار . شهر زابل خرابه ا ی بیش نیست وحرفهای جنابعالی ناصواب است شورای شهر هم بجای اینکه اتاق فکری برای بهبو د شهر باشد محل باندبازی عده ای جوانک قدرت طلب شده است که باهمکاری شما شعور این مردم را به تمسخر گرفته اند اگر می خواهید این معضلات حل شود حتما به هم فکری با نخبگان وتحصیل کردگان وریش سفیدان با تجربه شهر نیازمند هستید این شورا که با ارای خلاف واقع امده نمی تواند نیازهای این شهر خراب شده را بر طرف نماید.

 28. با سلام.
  متاسفانه تمامی مشکلات سیستان به ما مردم برمیگردد که باعث شده ایم افراد بی لیاقت و ناتوان از حیث مدیریتی بر مسند امور بنشینند.
  دوستان اگر میخواهیم شهرمان رشد کند و مثل بقیه شهرها شویم میبایست ابتدا با همتی بلند نمایندگانی قوی راهی مجلس کنیم تا نمایندگان نیز بتوانند با تعامل و پیگیری موثر در مرکز مدیرانی قوی و کارامد و خستگی ناپذیر برای شهرمان بگمارند تا شاهد رشد و توسعه روز افزون شهرمان باشیم.
  مثال: استان اصفهان را با استان چهار محال بختیاری که در همسایگی هم هستند مقایسه کنیم:
  اصفهان صد در صد بیشتر از چها محال بختیاری پیشرفت کرده است. علت حضور نمایندگانی قوی در مجلس جهت گرفتن اعتبارات لازم و وافی و پیرو این مسیله گماردن مدیرانی کارامد و قوی میباشد که باعث رشد بیشتر اصفهان نسبت به چهار محال بختیاری شده است.

 29. انشاالله حق آقای دکتر خمر همه آقایان دروغگوی شورا و شهرداری رو روسیاه کنه

 30. ان شالله همه این مسائل رو در انتخابات شورای شهر بعدی در نظر خواهیم گرفت

 31. جناب اقای مهندس نوری باتشکراززحمات شماولی مردم خسته ودردمند زابل خسته شده اند همه مسولین درابتداخوب شعارمیدهندولی بعدازمدتی همه جیزرافراموش میکنندوغرق مسایل حاشیه وبگیروببندهای فامیلی واختلاسهامیشوندامیدوارم جنابعالی به این مسایل دچارنشوید