گندم پرس : هوای سیستان غبار آلود است مردم با فاضلاب خانه هایشان یک جا زندگی می کنند برخی از آنها در معدوم کردن زباله ها مستاصل اند. بیمار می شوند و دردشان را با داروی دست فروشان درمان می کنند.    

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه