یکی‌از آن صحبت ها فکر میکنم در یکی از ایستگاه های پمپاژ بود که آقای مهندس از فشار زیاد بر روی پمپ ها (یا به قول خودشان تخته گاز رفتن پمپ ها) می‌گفتند و تقاضای ثبت آن صحبت ها را برای آینده داشتند که پمپ ها بر اثر این فشار کار قفل خواهند کرد...

به گزارش گندم خبر، در چند روز گذشته از سوی مجریان طرح ۴۶هزار هکتاری برای خبرنگاران به منظور بازدید از این طرح تور خبری برگزار گردید.

 

بازدید از طرحی مهم و حیاتی که با توجه به اینکه شغل قالب مردم سیستان کشاورزی است میتواند بسیاری از مشکلات آنها را کاهش دهد.

 

زمانی بهتر خواهد شد این طرح که در کنارش آموزش، آگاهی و الگوی کشت متناسب با خاک و اقلیم منطقه به بهره برداران ارائه شود.

 

در بعضی از کلیپ هایی که همکاران رسانه ای از این بازدید منتشر نموده بودند برخی صحبت های اشرفی نماینده مجری طرح برایم جالب بود.

 

یکی‌از آن صحبت ها فکر میکنم در یک از ایستگاه های پمپاژ بود که آقای مهندس از فشار زیاد بر روی پمپ ها (یا به قول خودشان تخته گاز رفتن پمپ ها) می‌گفتند و تقاضای ثبت آن صحبت ها را برای آینده داشتند که پمپ ها بر اثر این فشار کار قفل خواهند کرد.

 

در کلیپی دیگر آن کشاورز که از جاری شدن آب در زمینش و کشت چندین محصول با این آب ابراز خرسندی میکند آقای مهندس در خواست پیدا کردن پرتقال فروش را میدهد”، شاید در نگاه اول مقصر آن کشاورزان باشند که با برداشت بی رویه و بی برنامه آب باعث می‌شوند تا به جهت تامین فشار آب مناسب تعداد و دور موتور ها افزایش داده شود.

 

اما اگر بخواهیم با نگاهی کارشناسی به موضوع نگاه کنیم آن کشاورز تقصیر آنچنانی ندارد،چرا که تیم های اجتماعی نتوانسته اند وی را به میزان سهم آب و ساعت آبیاری آگاه نمایند.

 

زمانی که کشاورز هیچ ذهنیتی در خصوص ابیاری تحت فشار ندارد چگونه میتوان از وی انتظار همکاری داشت!؟

 

آب که با آن همه سختی و هزینه های سنگین اجرا و نگهداری از شبکه به دست کشاورز میرسد و الگوی کشت مناسب هنوز ارائه نگردیده همین خواهد شد که هرکه هرچقدر بتواند از آن برداشت میکند.

 

منکر بزرگ بودن طرح و زحمات بسیار کشیده شده در طرح نیستم اما باید ضعف در آموزش به بهره برداران را قبول کنیم و انگشت اتهام فشار بر روی پمپ ها را به سوی مردم نشانه نرویم.

 

اگر شما میتوانستید مزایای فراوان اجرای سامانه های نوین آبیاری را برای مردم تشریح نمایید قطعا امروز دچار این مشکلات نبودید.

 

در چنین طرح های بزرگی نقص و ایراد غیر قابل انکار است اما همت مجریان در رفع نواقص و آموزش بهره برداران خواهد توانست که مسیر راه به سمت بهره وری بهتر هدایت نماید.

 

جناب مهندس یافتن آدرس پرتقال فروش سخت نیست تنها کافیست سری به عملکرد مشاور راهبردی خود در طرح بزنید و آن زمان است که خواهید دانست مشکل چیست.

 

هرچند میدانم که میدانید و دیگر وقت برای یافتن مقصر دیر است (البته قطعا دستگاه های بازرسی و نظارتی به وظایف ذاتی خود عمل خواهند کرد) اما از قدیم گفته اند که از هرجا جلوی ضرر را بگیرید منفعت است.

 

راه های زیادی برای همراه و آگاه کردن مردم به این طرح وجود دارد که میشود انجامش داد و شما آنها را یا نرفته و یا در نیمه راه رها نموده اید.

 

کمی از حاشیه پردازی ها و کارهای بیهوده دست بردارید و چاره ای اساسی برای رفع مشکلات بیابید چرا که اگر با همین فرمان به جلو بروید هیچ تغییری در روش کشاورزی مردم نمیتوانید ایجاد نمایید و هر روز از روز قبل بدتر خواهد شد.

 

وسلام علیکم ورحمه الله و برکاه
سید محمدکاظم حسینی طباطبائی

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه