گندم پرس:بعد ازاینکه کلیات لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری -صنعتی سیستان صبح امروز درمجلس شورای اسلامی  به تصویب نرسید ، که باعث نگرانی مردم محروم زابل که به واسطه ی این طرح بارقه های امیددر دل آنهازنده شده بودانجامید، استاندار سیستان و بلوچستان توضیحاتی در این رابطه به شرح زیر در صفحه فیسبوک خویش درج […]

گندم پرس:بعد ازاینکه کلیات لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری -صنعتی سیستان صبح امروز درمجلس شورای اسلامی  به تصویب نرسید ، که باعث نگرانی مردم محروم زابل که به واسطه ی این طرح بارقه های امیددر دل آنهازنده شده بودانجامید، استاندار سیستان و بلوچستان توضیحاتی در این رابطه به شرح زیر در صفحه فیسبوک خویش درج کرده اند.

 

IMG-20151220-WA0012

 

 
مانیز آرزو و خواهشمان ازنمایندگان و مسئولین این است که باتصویب منطقه آزاد تجاری صنعتی سیستان مرحمی بر دل دردمند مردم سیستان باشند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه