گندمـــ پرس : نماز جمعه این هفته زابل حاوی نکته ای بسیار مهم بود و آن هم این بود که خیلی از مسئولین رده بالای سیستان و علی الخصوص شهرستان زابل هنوز بین دوراهیِ دستیابی به هدف والا ( آبادانی سیستان و خروج سیستان از بحران کنونی) و صندلیهایشان راهی را انتخاب نکرده اند . […]

گندمـــ پرس : نماز جمعه این هفته زابل حاوی نکته ای بسیار مهم بود و آن هم این بود که خیلی از مسئولین رده بالای سیستان و علی الخصوص شهرستان زابل هنوز بین دوراهیِ دستیابی به هدف والا ( آبادانی سیستان و خروج سیستان از بحران کنونی) و صندلیهایشان راهی را انتخاب نکرده اند .

 

امروز شاهد چیزهایی بودم که برایم بسیار دردناک بود،مسئولینی بودند که حتی حاضر نبودند برای دادن دلگرمی به مردم ماسکی به صورتشان بزنند (که این کوچکترین کاریسیت که از دست مبارک آقایان بر می آمد) البته حق هم دارند،صورتشان آنقدر لطیف هست که شـاید کِش ماسـک آنها را اذیت میکند چون همیشه زیر آن اسپیلت چندین میلیونی خود بوده اند و هیچوقت موقعیت و حال و روز آن پسر بچه دستفروش را که زیر هجوم خاک و طوفان نشسته تا لقـمه نانـی برای خانواده اش ببرد را درک نکرده اند، و شاید صورت آن پیرمرد و پیرزنی که سلامتیشان در گرو همین ماسک هست را ندیده اند و یا اینکه زدن ماسک از شان والایشان کسر میکند و از همه مهمتر هم اینکه اگر ماسک را میزدند ،مورد بازخواست مافــوق های خود قرار می‌گرفتند،آن هم به جـــرم اینکه چــرا با مـــردم هـمــراهی کــردنــد !!!!!!!!!؟؟؟

 

برای پاسخ به این مسئولین به همان چند علامت تعجب اکتفا میکنم چرا که امید دارم منظورم را از تک تک آن علامتهای تعجب دریافته اند .

به راستی اگر همراهی نکردن با مردم میتواند جایگاه و صندلی‌هایتان را محکم نگاه دارد، وای بر شما ……

البته امروز مسئولین عزیزی هم بودند که همراه با مردم از این حرکت حمایت کردند ولی مخاطب من همان هایی ست که امروز در نماز جمعه بودند ولی همراه مردم نبودند ……

چه بگویم که قلبم مالامال این دردها و رنج هاست…

 

ولی ولی ولی….

ولـی تنهـا چیزی که امـروز باعث تسکیـن این دردها در وجــودم شد،دیـدن کسـی بود که بین همان دوراهی، راه اول ودرست ترین راه یعنی دستیابی به هـدف والا (آبادانی سیستان) را انتخاب کرده و برای رسیدن به آن هدف هرکاری از دستش بر بیاید را انجام داده و خـواهد داد..

 

sedayekhak

 

مردی که معلوم بود نه کِش ماسک صورتش را اذیت میکند و نه جایگاهش باعث دور شدن از هــدفش میشود ، مردی که درد آن پسر بچه دستفروش را با تک تک سلول هایش حـس کــرده ، مردی که درد آن پیرمرد و پیرزن را دیده و درک کرده،درد آن جوان بیکار را با تمام وجودش احساس کرده است و ایشان کسی نیست جز امام جمعه معزز شهرستان زابل حاج آقای کیخا که با زدن ماسک ،به خیلی ها!!!!!!!! ثابت کرد که برای رسیدن به هدف باید عمل کرد و از دادن شعار دست برداشت…

 

همان خیلی هایی!!!!! که در نماز جمعه امروز جوانان اطرافشان به آنها -که برایشان حکم الگو را داشتند – نگاه  به الگوهایشان!!!!

الگوهایی که با وعـده هایی چـرب و هــوشبر سـرکار آمــدند و حال سوالهایی بـــرای همین جـــوانان بــوجود آمده و آن هم اینکه که سیستان چقدر برای مسوول شهرشان که چند وجب آنطرف تر در صف نمازنشسته مهم است؟

 

و آیا همین مسئولین تا به حال به وعده های آنچنانی خود عمل کرده اند؟

 

و همان جوانان منتظر زدن ماسکی بودند که شاید از در غیب برسد و صورت مبارک حضرات زده شود ولی صد حیف که نه آن ماسک به صورت لطیف آقایان زده شد و نه آن جوانان پاک و فهیم سیستانی به جوابشان رسیدند نگاه همه مردم به شماست آقایان!!!

 

برادرانه به شما مسئولین عزیزم توصیه میکنم : حاج آقای کیخا را الگوی خود قرار دهید ؛ کاش آنقدر بصیرت داشتیم که در آن دوراهی، مثل حاج آقای کیخا،راه درست را انتخاب می کردیم .

و در آخر هم باید بگویم که واقعا برایم جالب بود که یک ماسک در ظاهر چهره ای را می پوشاند ولی حتی همین مـاسک می تـواند باطـن خیلـی از افـــراد را هم برملا کند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه