کار و تلاش , مرد و زن نمی شناسد , روزهای ابتدایی که فرماندار زن برای هامون در نظر گرفته شد , بسیاری به این فکر می کردند که او نمی تواند , اما او حال نشان داده که نه تنها توانش را دارد که در بسیاری جهات از مردان و همکاران خود نیز پیشی […]

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه