شهرگندمـــ : جمعی از جوانان شهر ادیمی با ارسال نامه ای از اعضای شورای این شهر به جهت انعکاس مشکلات مردم و شهرستان نیمروز تقدیر و تشکر کردند.

شهرگندمـــ : جمعی از جوانان شهر ادیمی با ارسال نامه ای از اعضای شورای این شهر به جهت انعکاس مشکلات مردم و شهرستان نیمروز تقدیر و تشکر کردند.

IMG-20150111-WA0008IMG-20150111-WA0008

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه