گــنــدمــ پــرس:به گزارش اداره خدمات شهرشهرداری زابل:عملیات بازسازی وترمیم سقف بازار که درتاریخ 15آبان ماه 94آغاز گردیده بود به اتمام رسید.     مهندس نوری شهردارزابل درراستای تخریب وبازسازی سقف بازاراظهارداشت :قسمتی ازسقف بازارکه به علت فرسودگی وخرابی دچار آسیب شده بود باتوجه به فرارسیدن فصل زمستان وبارندگی ها ناگهانی هرلحظه امکان ریزش سقف وجود […]

گــنــدمــ پــرس:به گزارش اداره خدمات شهرشهرداری زابل:عملیات بازسازی وترمیم سقف بازار که درتاریخ 15آبان ماه 94آغاز گردیده بود به اتمام رسید.

 

 

مهندس نوری شهردارزابل درراستای تخریب وبازسازی سقف بازاراظهارداشت :قسمتی ازسقف بازارکه به علت فرسودگی وخرابی دچار آسیب شده بود باتوجه به فرارسیدن فصل زمستان وبارندگی ها ناگهانی هرلحظه امکان ریزش سقف وجود داشت براین اساس با مشارکت وهمکاری کسبه محترم بازار ایمن سازی آن دردستور کارشهرداری قرار گرفت .

 

 

مهندس نوری درادامه بیان نمودند:درامرتخریب وبازسازی سقف بازارحدود20نفراز نیروهای واحدهای تابعه شهرداری همکاری داشتنه اند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه