گــنــدمــ پــرس :مدتی است که شهرداری، پارکینگ های غیر مجاز سطح شهر را از طریق تخریب ورودی پارکینگ و بستن راه ورودی پلمپ نموده و امکان استفاده از این پارکینگ ها را محدود نموده است.   با توجه به خیابان های بسیار کم عرض و شلوغ مرکز شهر، بالاخص در ناحیه بازار، خیابان فردوسی […]

 

گــنــدمــ پــرس :مدتی است که شهرداری، پارکینگ های غیر مجاز سطح شهر را از طریق تخریب ورودی پارکینگ و بستن راه ورودی پلمپ نموده و امکان استفاده از این پارکینگ ها را محدود نموده است.

 

۲۰۱۵۱۱۱۵_۱۰۲۸۱۴

با توجه به خیابان های بسیار کم عرض و شلوغ مرکز شهر، بالاخص در ناحیه بازار، خیابان فردوسی ،بعثت و امام خمینی حدود سه سال است که عده ای زمین های خالی خود را تبدیل به پارکینگ نموده و از این طریق درامد قابل توجهی نیز کسب نموده اند.

 

۲۰۱۵۱۱۱۵_۱۰۲۸۳۷

اما نکته قابل تامل قانون گریزی این افراد و عدم پرداخت عوارض و حقوق دولتی بوده که جزو وظایف هر شهروند دریافت کننده ی خدمات شهری و دولتی بوده. علیرغم خویشتن داری مکرر شهرداری و اتحادیه ی صنفی، پارکینگ داران با قانون گریزی و عدم دریافت مجوز کسب و عدم پرداخت عوارض باعث شده اند تا تمامی این پارکینگ های فاقد مجوز، بسته و پلمپ شوند که این امر نیز مشکلات عدیده ای را برای شهروندان ایجاد نموده ، بطوریکه امکان تردد و یا پارک خودرو در خیابان های منتهی به بازار و چهارراه دکترا ،دیگر کاملا وجود ندارد.

در حالیکه در بسیاری از شهرها ، با اندک سرمایه گزاری و با بهره گیری از کمترین جا و مکان، از طریق پارکینگ های طبقاتی درآمد بسیار مناسبی نصیب شهرداری ها و پارکینگ داران بخش خصوصی می شود و حتی در خود زابل برخی ادارات دولتی را نیز در خود زابل به فکر پارکینگ داری انداخته، عدم توجه به موضوع توسط مسئولین ذی ربط و عدم وجود برنامه ی مدون در این زمینه ، علیرغم نیاز مبرم شهروندان به پارکینگ مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده،که بخشی از آن ناشی از نبود وسایل حمل و نقل عمومی بوده است ، امیدواریم هرچه سریعتر برای این معضل چاره ای دیده شود تا هم مشکلات شهروندان حل و هم منبع درامدی برای شهرداری بی پول شهرمان ایجاد شود.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه