شهرگندمـــ : پس از اینکه نیشگون قصه ی ما در کوچه پس کوچه های عجیب و غریب! شهر گندم گم شد ونتوانست راه خانه اش را پیدا کند و ناامید، مکانی جدید درمحله ای دیگر اجاره کرد ما نیز در پی این تغییر، برآن شدیم تا خانه ی نیشگونی مان را به جناب نیشگون جوان […]

شهرگندمـــ : پس از اینکه نیشگون قصه ی ما در کوچه پس کوچه های عجیب و غریب! شهر گندم گم شد ونتوانست راه خانه اش را پیدا کند و ناامید، مکانی جدید درمحله ای دیگر اجاره کرد ما نیز در پی این تغییر، برآن شدیم تا خانه ی نیشگونی مان را به جناب نیشگون جوان واگذار نماییم تا هم به اشتغال جوانان در دولت تدبیر و امید یاری رسانده باشیم و هم به طرحهای مسکن و تسکین دردهای جامعه و….. چه می دانم…… ازین دست حرفها که شما بلدید و ما هم بنا را بر یادگیری گذاشته ایم !

 

حکایت-های-نیشگون

 

باتشکر

نیشگون جوان

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه