شهر گندمـــ : در راستای ایجاد فضایی مفرح و متناسب با نام میادین ، شهرداری زابل روز چهارشنبه 12 آذر ماه 93 در اقدامی قابل تحسین المان نامتانسب میدان کارگر را تغییر داد ، جا دارد از این حرکت زیبای شهرداری تقدیر و تشکر نماییم.     شایان ذکر است ، المان طاووس که پیش از […]

شهر گندمـــ : در راستای ایجاد فضایی مفرح و متناسب با نام میادین ، شهرداری زابل روز چهارشنبه 12 آذر ماه 93 در اقدامی قابل تحسین المان نامتانسب میدان کارگر را تغییر داد ، جا دارد از این حرکت زیبای شهرداری تقدیر و تشکر نماییم.

IMG-20141204-WA0000

 

IMG-20141204-WA0001

 

شایان ذکر است ، المان طاووس که پیش از این در میدان کارگر بود ، به پارک یعقوب لیث انتقال و در آنجا نصب شد.  

 IMG-20141204-WA0002

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه