گندمــ پرس : تصویر زیر مربوط می شود به دومین گردهمایی اصلاح طلبان سیستان که با حضور دکتر تقی رخشانی در زابل برگزار گردید.    

گندمــ پرس : تصویر زیر مربوط می شود به دومین گردهمایی اصلاح طلبان سیستان که با حضور دکتر تقی رخشانی در زابل برگزار گردید.

 

گردهمایی اصلاح طلبان سیستان

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه