گندمــ پرس : تصاویری که مشاهده می فرمائید مربوط می شود به بلوار شهید مهرعلی جهانتیغ که در سومین روز از فصل بهار متاسفانه وضعیت نامناسبی دارد , این تصاویر توسط یک مهمان نوروزی ارسال شده است.        

گندمــ پرس : تصاویری که مشاهده می فرمائید مربوط می شود به بلوار شهید مهرعلی جهانتیغ که در سومین روز از فصل بهار متاسفانه وضعیت نامناسبی دارد , این تصاویر توسط یک مهمان نوروزی ارسال شده است.

 

20150323081827

 

20150323081829

 

20150323081825

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه