شهرگندمــــ : تصویری که مشاهده میفرمائید مربوط میشود به تظاهرات مردم زابل در ایام با شکوه انقلاب سال 1357   مرحوم سید ذبیح الله موسوی نیز در تصویر مشاهده میشوند که به اشتباه نام ایشان درج نشده است

شهرگندمــــ : تصویری که مشاهده میفرمائید مربوط میشود به تظاهرات مردم زابل در ایام با شکوه انقلاب سال 1357

 

انقلاب-در-زابل

مرحوم سید ذبیح الله موسوی نیز در تصویر مشاهده میشوند که به اشتباه نام ایشان درج نشده است

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه