پیرمرد سیستانی

تصویری که در ادامه مشاهده می کنید نگاه بغض آلود پیرمرد سیستانی است که از روی گنبد خانه به گسترده زمینهای خودش....

گندم خبر, تصویری که در ادامه مشاهده می کنید نگاه بغض آلود پیرمرد سیستانی است که از روی گنبد خانه به گسترده زمینهای خودش، که امسال را با عطش زیاد گندمزارهایش از دست رفته می بیند. و میبیند که حاصل زحمت یک ساله چگونه به بار ننشست.

 

عکس: صادق میرحسینی

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه