گندمـ پرس : آنچه مشاهده میفرمائید مربوط می شود به شهر بنجار که توسط یک گندمـ پرسی برای ما ارسال شده و در نوشتار خود خواستار تشکر از تلاشهای شورای شهر و شهردار این شهر شده اند , که با توجه به تصاویر تلاش این بزرگواران قابل تقدیر می باشد , گندمـ پرس نیز به […]

گندمـ پرس : آنچه مشاهده میفرمائید مربوط می شود به شهر بنجار که توسط یک گندمـ پرسی برای ما ارسال شده و در نوشتار خود خواستار تشکر از تلاشهای شورای شهر و شهردار این شهر شده اند , که با توجه به تصاویر تلاش این بزرگواران قابل تقدیر می باشد , گندمـ پرس نیز به سهم خود از این گرامیان تقدیر و تشکر می کند , باشد که بیش از این برای رفع مشکلات مردم و زیبایی شهر تلاش کنید.

 

DSC01570

 

DSC01571

 

DSC01573

 

DSC01572

 

DSC01575

 

DSC01577

 

DSC01579

 

DSC01581

 

DSC01583

 

DSC01585

 

 

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه