شهرگندمـــ : تصاویری که مشاهده میفرمائید توسط هادی ملارضایی برای ما از مراحل تهیه کشک ( قروت) برای ما ارسال شده است که تقدیم میگردد به شما همراهان.  

شهرگندمـــ : تصاویری که مشاهده میفرمائید توسط هادی ملارضایی برای ما از مراحل تهیه کشک ( قروت) برای ما ارسال شده است که تقدیم میگردد به شما همراهان.

IMG-20141206-WA0002

IMG-20141206-WA0007

IMG-20141206-WA0004

IMG-20141206-WA0009

IMG-20141206-WA0006

IMG-20141206-WA0000

IMG-20141206-WA0005

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه