گندمــ پرس : تصویر زیر گوشه ای از طوفان دو روز قبل سیستان می باشد که خود نشان  از عمق فاجعه ای دارد که برای خیلی ها هنوز هم قابل درک نیست متاسفانه. خواهشمندیم وقتی به تصاویر نگاه می کنید , لحظه ای به این مساله فکر کنید که طوفانی با شدت 115 کیلومتر همراه […]

گندمــ پرس : تصویر زیر گوشه ای از طوفان دو روز قبل سیستان می باشد که خود نشان  از عمق فاجعه ای دارد که برای خیلی ها هنوز هم قابل درک نیست متاسفانه.

خواهشمندیم وقتی به تصاویر نگاه می کنید , لحظه ای به این مساله فکر کنید که طوفانی با شدت 115 کیلومتر همراه با ریزگردهای به میزان 27 برابرحد مجاز درحال وزیدن است و تنها وسیله خنک کننده منزل هم یک کولر آبی می باشد که اگر روشن شود , خروجی جز خاک و ریزگرد نخواهد داشت و از آن سو برای این مردم صبور هیچ بسته حمایتی نیز در نظر گرفته نمی شود.

 

ظوفان شن , طوفان , طوفان سیستان

 

 

ظوفان شن , طوفان , طوفان سیستان

 

 

ظوفان شن , طوفان , طوفان سیستان

 

 

طوفان شن , طوفان , طوفان سیستان

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه