گندم خبر, تصاویر زیبا بهاری از گوشه و کنار سیستان از نگاه دوربین عکاس جوان ” صادق دهمرده ” تقدیم می گردد به حضور گرمتان