به گزارش گندم خبر, تصاویری که در ادامه مشاهده می کنید صحنه هایی دلخراش از آتش سوزی در جنگل جزینک از بخش جزینک شهرستان زهک می باشد.

 

لازم به ذکر است این جنگل علاوه بر زیستگاه گربه وحشی یا همان سیاه گوش زیستگاه پرندگانی همچون قمری ، فاخته ، یاکریم ، شاهین ، شاه طوطی ، مرغ مینا ، عقاب و حیواناتی همچون روباه ، شغال ، خوک و گراز وحشی است.