گندمــــ پرس : تصاویری که مشاهده میفرمائید مربوط میشود به بهسازی معابر شهر زابل جهت تردد آسانتر معلولین که این اقدام شایسته شهرداری زابل جای تقدیر و تشکر دارد , گندمــ پرس به نمایندگی از سوی ببنندگان گندمــ پرس از اقدام زیبای عزیزان تقدیر و تشکر میکند.      

گندمــــ پرس : تصاویری که مشاهده میفرمائید مربوط میشود به بهسازی معابر شهر زابل جهت تردد آسانتر معلولین که این اقدام شایسته شهرداری زابل جای تقدیر و تشکر دارد , گندمــ پرس به نمایندگی از سوی ببنندگان گندمــ پرس از اقدام زیبای عزیزان تقدیر و تشکر میکند.

 

IMG-20150303-WA0030

 

IMG-20150303-WA0031

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه