یادداشت

روز گذشته شهردار و رئیس شورای شهر به اتفاق تعدادی از خبرنگاران انتخابی و فعالین در سمن ها بازدیدی از پارک چنگلی قدیم و ویرانه جدید ملت انجام دادند.

گندم خبر, روز گذشته شهردار و رئیس شورای شهر به اتفاق تعدادی از خبرنگاران انتخابی و فعالین در سمن ها بازدیدی از پارک چنگلی قدیم و ویرانه جدید ملت انجام دادند.

 

دعوت به روش گزینشی افراد شرکت کننده در این بازدید خود بیانگر نگرانی و شاید مهر تایید کننده وجود ریگ در کفش بزرگواران است.

 

جناب شهردار در مصاحبه خویش علت تاخیر در روند اجرا را شرایط بد جوی و ماه مبارک رمضان بیان کرده بودند.

 

آخر نیست که بنده خدایی آقای نوری تا به حال در سیستان نبوده و از کشورهای اروپایی از جهت خدمت به هم نوعان، جدیدا به این منطقه هجرت نموده، و آشنایی با اقلیم آن ندارد.

 

ماه مبارک رمضان هم که میدانید زمان شروع آن قابل پیش بینی نیست که بخواهند در قرارداد مدت زمان آنرا اعمال و یا تمهیدات خاصی بی اندیشند.

 

از قدیم راست گفته اند دروغ هرچه بزرگتر باور آن برای مردم راحت تر، و هستند جیره خوارانی تا بلندگوی این دروغ ها شده و در ابعاد وسیع آنرا پخش نمایند.

 

شاید برخی ندانند که قرارداد ترکمن چای پارک غدیر هم نیز زمانی که همین شهردار، مسئولیت امور حقوقی شهرداری را عهده داربود بسته شد.

 

در جای دیگر مصاحبه خود آقای نوری با افتخار عنوان میکند که این پارک را از حالت جنگلی در آورده است.

 

در شرایطی که همه تلاش دارند جنگل ایجاد کنند شهردار و شورای شهر، فهیم ما چنین درخت های قدیمی را قطع میکنند.

 

شما که چنین طرح هایی دارید بد نیست با مسئولان شهرداری مشهد هم صحبتی داشته و آن ها را در راستای سامان دهی پارک ملت آنجا و قطع درختان به جهت ساماندهی همراهی نمایید.

 

شاید هم قطع درختان ریشه در کودکی تصمیم گیرندگان دارد، که خواسته اند تداعی گر خاطرات تلخ آن دوران را از نظر خویش حذف کنند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه