شهرگندمــ : در نشست علنی (سه شنبه 18 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، تذکر کتبی سیدباقرحسینی به رئیس جمهور را به شرح ذیل قرائت شد: سیدباقرحسینی نماینده سیستان در تذکری به رئیس جمهور خواستار توضیح علت افزایش قیمت نان که سبب ایجاد مشکل برای مردم مناطق محروم و مرزی کشور شده است، شد.

شهرگندمــ : در نشست علنی (سه شنبه 18 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، تذکر کتبی سیدباقرحسینی به رئیس جمهور را به شرح ذیل قرائت شد:

سیدباقرحسینی نماینده سیستان در تذکری به رئیس جمهور خواستار توضیح علت افزایش قیمت نان که سبب ایجاد مشکل برای مردم مناطق محروم و مرزی کشور شده است، شد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه