مدتی است که شهرداری زابل به بهانه تعمیر وفضاسازی اطراف پارک ملت را حصار کشیده است.

مدتی است که شهرداری زابل به بهانه تعمیر وفضاسازی، اطراف پارک ملت را حصار کشیده است.

 

گندم خبر: در وحله اول حصارکشی به این معنی برداشت میشود که برای ایمنی افرادی که از آنجا تردد دارند انجام شده است، اما از اخبار و عکس هایی که گاها ازآنجا منتشر میشود گویا جریان چیز دیگریست که آقایان میخواهند خراب کاری هایی که درآنجا میکنند کسی نبیند.

 

آن از قطع درختان سبز و زیبا که باعث جلوه پارک بود و این از تخریب وحشیانه قبور شهدای گمنامی که در آنجا تدفین شده بودند.

 

همانگونه که در تصاویر مشاهده می نمایید به کلی قبور این ولی نعمتان ما که اگر نبودند این آزادی و آسودگی را نداشتیم تخریب شده است.

 

علت این اعمال چیست؟

 

چرا هیچ ارگان نظارتی بر عملکرد و پروژه های آنان نظارت ندارد؟

 

همه این مقبره شهدا را قطعا دیده اند، چه مشکل و ایرادی داشت که باید اینگونه تخریب شود؟

 

حیف و میل بیت المال یک سو و جسارت به ساحت شهداء سوی دیگر.

 

جناب شهردار و جناب رییس شورای شهر
این میز و صندلی امروزتان را مدیون خون همین شهدای تدفین شده در آنجایید که به این صورت محل تدفین آنان را شخم زده اید.

 

امید است که آقایان جوابی قانع کننده بر این عمل خود داشته باشند.

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه