گندمــــ پرس : اینجا خیابان فــردوسی و یکی از قطب های مـرکـزی شهر است،به گمانم دیواری خـالی از تبلیغ نبینیم و تقریبا در هـر دو سمت خیابان درب و دیــوارهـای شهر قــربانی تبلیغات شده اند.زیبا سازی شهر و توجه به این فضـا می توانـد مقـدمـه ی توسعه ی یک شهر را فــراهـم سازد .   […]

گندمــــ پرس : اینجا خیابان فــردوسی و یکی از قطب های مـرکـزی شهر است،به گمانم دیواری خـالی از تبلیغ نبینیم و تقریبا در هـر دو سمت خیابان درب و دیــوارهـای شهر قــربانی تبلیغات شده اند.زیبا سازی شهر و توجه به این فضـا می توانـد مقـدمـه ی توسعه ی یک شهر را فــراهـم سازد .

 

۲۰۱۵۱۱۰۱_۱۴۱۰۰۲

 

۲۰۱۵۱۱۰۱_۱۴۰۹۲۵

 

شهـرداری همه ساله پولی را با عنـوان مالیات جهت عوارض و نوسازی شهر از مــردم می گیرد،حال اگـر فضای شهری هــزینه هایی را جهت پاکسازی و زیبا سازی شهر طلب کـند باید تا کی چشم انتظـار بماند ؟

 

۲۰۱۵۱۱۰۱_۱۴۱۲۰۶

 

۲۰۱۵۱۱۰۱_۱۴۱۳۴۱

 

 

در واقـع همـه ی شهروندان مـی خواهنـد جواب سوالهایشان را پیـدا کنند.اینکه فضــای شهری زابل چگـونه بود؟

چـگـونه هسـت؟

و چگـونه باید باشد؟

 

۲۰۱۵۱۱۰۱_۱۴۱۴۲۱

 

تبلیغات می تواند برای اقتصـاد پویا زمینه سازی کند حـال که آمــار تبلیغات درون شهری زابل به تابلوها و مراکز اصلی که برای تبلیغ در نظر گـرفته شده ،بسنده نکـرده است و به مراکز اصلی شهر و درب و دیوارهای خـانه هـای شهروندان هجـوم آورده باید با تدبیر و اندیشه جلـو این کـار را گرفت،و با سـامـاندهـی این اوضاع نا به سامان هر چه زودتر این تبلیغات را به سمت مراکز تبلیغاتی راهنمایی کرد.

 

 ۲۰۱۵۱۱۰۱_۱۳۵۹۳۳

 

۲۰۱۵۱۱۰۱_۱۴۰۰۴۴

 

برای درک بیشتر این فاجعه کافی است یک ساعت در خیابانهای شهر قدم بزنید تا دیوارهای سیاه پر از تبلیغات را مشاهده کنید.

 

 

یقینا کسانی که با چسباندن کاغذ و رنگ آمیزی روی دیوارهای شهر،می خواهند تبلیغ خود را جلوه دهند،به اصول شهروندی که شامل احترام به فضای پاک و امنیت شهری است بی تفاوت هستند.

 

۲۰۱۵۱۱۰۱_۱۴۰۲۱۶

 

۲۰۱۵۱۱۰۱_۱۴۰۳۰۱

 

یک شهر زمانی ماندگار می شود که شهروندانش از او مراقبت کنند ،نه اینکه هر روز شاهد زخمی شدن درب ودیوارهای منازل و مراکز شهری باشیم.

 

 

زابل هم میتواند زیبا باشد اما این زیبایی در گرو همکاری شهروندان و مسئولین است اگر زابل را زیبا و پاک می خواهیم ،اگر دیوارهای شهرمان را سفید و یکرنگ می خواهیم باید آستین همت را بالا بزنیم.

 

۲۰۱۵۱۱۰۱_۱۴۰۵۴۰

 

حال که در گوشه و کنار شهر مکان های تبلیغاتی مهیا است چرا فرایند مهم تبلیغات را بطور صحیح و قانونمند پیش نبریم.

 

 

بیایید از همین تبلیغات شروع کنیم و به خودمان اجازه ندهیم دیوارهای شهرسیاه شود و این سیاهی ،شهروندان را آزرده خاطر کند.اگر با تمام قوا در برابر آلودگی های شهری بایستیم در کوتاهترین زمان ممکن شاهد فضایی مطلوب برای زندگی خودمان هستیم.

 

 

 

اکبری یکی از شهروندان در اعتراض به این وضعیت می گوید:چون مغازه ی من در بازار قرار گرفته و محل رفت و آمد عده ی کثیری از مردم است همه ساله دیوارو در ب مغازه ام ناخواسته پر می شود از تبلیغات و من مجبور می شوم با صرف هزینه ی شخصی آن ها را پاک کنم.

 

 ۲۰۱۵۱۱۰۱_۱۳۵۴۴۱

 

اگر شهرداری از بروز احتمالی چنین صدماتی جلوگیری کند ،اگر شهروندان حق و حقوق شهروندی را رعایت کنند و بیش از پیش ،هم به یکدیگر و هم به فضای دورن شهری توجه کنند،و اگر خواهان شهری سالم و پاک هستیم باید بااراده های قوی نگذاریم روز به روز آمار تبلیغات بر درب و دیوارهای شهر افزایش یابد .

 

گــــزارش : حـــــوریه رخـــشانـــی

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه