یکی از شهروندان با ارسال یک تصویر نکته بینی خویش را از یک اتفاق عجیب به تصویر کشاند .

به گزارش گندم خبر, تصویر ارسالی مخاطب ما از ساخت اتاقک نگهبانی خبر می دهد که در پارک روستای سیاهمرد شهرستان زابل با کمبود شدید امکانات تاسیس شده است .

 

اتفاقی که از سوی این مخاطب کمی عجیب و سوتی توسط شهرداری زابل نامیده شده است که بجای شیشه , تابلوی دانشکده پرستاری و مامایی برروی درب آن نصب شده است.

 

البته شاید هم این پروژه در راستای پیش برد اهداف اقتصاد مقاومتی این طرح اجرایی شده است.

شهرداری زابل

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه