گندم پرس: خشکسالی، کار را از دست مردان سیستان گرفته و حالا زنان شهر زابل به جای مردان وظیفه گرداندن چرخ زندگی را به عهده دارند آنها با خیاطی و راه انداختن سالن زیبایی می خواهند زندگی شان را بزک کنند. خبرگزاری مهر

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه