بی قانونی در برخی از داروخانه های سطح استان بنا بر گزارش های مردمی موج میزند و در تازه ترین گزارش ارسالی مخاطبین محترم...

بی قانونی در برخی از داروخانه های سطح استان بنا بر گزارش های مردمی موج میزند و در تازه ترین گزارش ارسالی مخاطبین محترم یکی از داروخانه های سطح شهر زاهدان اقدام به دریافت وجه تحت عنوان تعرفه خدمات درمانی نموده است.

به گزارش گندم خبر, در سال ۹۴ هیات عالی دیوان عدالت ادارای براساس مصوبه ۵۱۷۰۰ت \ ۵۳۷۹ اخذ وجه تحت عنوان خدمات دارویی با عناوین مشابه توسط داروخانه ها را ممنوع اعلام کرده بود.

 

نظارت ضعیف باعث شده است داروخانه از عدم سایه نظارت سو استفاده و پول بیشتر از مردم دریافت کنند و به حیب مبارک بزنند.

 

امید است دستگاههای متولی این درد دلی ارسالی شهروندان را شفاف سازی نمایید.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه