شکستن لوله و قطع آب شرب

بی احتیاطی شرکت های مشغول در پروژه آبرسانی به دشت سیستان باری دیگر باعث ایجاد مشکلاتی برای روستاییان در شمال استان سیستان و بلوچستان گردید.

گندم خبر: یکی از همراهان گندم خبر با ارسال پیامی خبر از قطع آب روستاهای عباس آقاجان، حسن افغان حسین آباد جر ( بخش مرکزی زابل ) داده است.

 

وی در این پیام افزوده است که : بی احتیاطی پیمانکاران طرح لوله کشی مزارع سیستان باعث شده است از صبح آب چندین روستا قطع گردد، و بدون اطلاع رسانی به مسئولان آب زابل و اهالی روستا کار را نیز تعطیل کرده اند.

 

وی بیان کرد: اهالی روستا وقتی متوجه آبدار بودن روستاهای دیگر شدند در پی پیدا نمودن علت رفتند که متوجه این تخریب شدند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه