فوری

روز گذشته بود که تمام رسانه ها خبراز انتصاب سرپرست جدید برای یکی از مراکز علمی مهم استان دادند.

گندم خبر, روز گذشته بود که تمام رسانه ها خبراز انتصاب سرپرست جدید برای یکی از مراکز علمی مهم استان دادند.

 

اما شنیده هاحاکی از آن است که این انتصاب بدون هماهنگی با مسئول ارشد استانی صورت گرفته است.

طی بخشنامه شماره ۱۵۴۶۱۸/۵۱۵۷۶ مورخ ۱۷ اسفند ماه معاون اول رییس جمهور، مقرر شده است با توجه به ضرورت انسجام مدیران اجرایی در هر استان و هماهنگی آنها با استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در هر استان، مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی در تعیین مدیران و مقامات استانی و عزل و تغییر آنها با هماهنگی استانداران با رعایت تصویبنامه شماره ۶۷۵۷۲/ت ۳۴۳۴۰ هـ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۴ اقدام نمایند.

 

در طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان مصوب ١٣٧٧ آماده است که:

 

در نصب‌ مدیران‌ کل‌ و یا بالاترین‌ مقامات‌ اداری‌، مدیران ‌پروژه‌های ملی‌، بالاترین‌ مقام‌ نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌، فرماندهان‌ نواحی‌ و مناطق نیروهای‌ انتظامی‌ و مدیران‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در استان‌ توسط‌ وزراء یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ ذیربط‌ با هماهنگی‌ استاندار صورت‌ می‌گیرد.

 

تبصره ۱) چنانچه‌ بین‌ استاندار و وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ ذیربط‌ درخصوص‌ نصب‌ مدیران‌ استان‌ اختلاف‌ نظر وجود داشته‌ باشد، به‌ منظور حل‌ اختلاف‌،هیاتی‌ مرکب‌ از وزیر کشور، وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ ذیربط‌ و یکی‌ از
معاونین‌ رئیس‌ جمهور با انتخاب‌ رئیس‌ جمهور ظرف‌ مدت‌ یک‌ ماه‌ تشکیل‌ و اتخاذ تصمیم‌ خواهند نمود.

 

دلیل چنین عزل و نصبی شتاب زده از سوی وزیر چیست؟

 

آیا استاندار بالاترین مقام دولتی در هراستان توسط خود دولت انتخاب نشده است؟ پس دلیل عدم هماهنگی با وی چیست؟

 

همیشه تاوان چنین انتصابات شتاب زده و بدون هماهنگی را مردم می دهند و آنان که چنین اتفاقاتی را رقم میزنند تنهاچیزی که در نظرشان است تامین منافع خود و حذبشان می باشد.

 

آیا جناب وزیر از این قانون که درسال ۷۷ وضع گردیده بی اطلاع بودند؟ دلیل این قانون گریزی های وزیر دولت تدبیر و امید چیست؟

 

امید میرود که استاندار با اقدامی قاطع جلوی چنین اعمالی را گرفته تا عبرتی باشد برای انتصابات بعدی….

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه