شهر گندمـــ : عضو شورای عالی استان ها گفت: شوراها در تمام زمینه ها همیار و کمک دولت مردان و نمایندگان مجلس بوده اند؛جهت همکاری بهتر می طلبد که تا بودجه سال 94 شوراها به طور ویژه دیده شود . به گزارش شهر گندم به نقل از شهریران ، مسعود دهمرده نمانیده استان سیستان و […]

شهر گندمـــ : عضو شورای عالی استان ها گفت: شوراها در تمام زمینه ها همیار و کمک دولت مردان و نمایندگان مجلس بوده اند؛جهت همکاری بهتر می طلبد که تا بودجه سال 94 شوراها به طور ویژه دیده شود .

به گزارش شهر گندم به نقل از شهریران ، مسعود دهمرده نمانیده استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان ها در خصوص بودجه شوراها با اشاره توقعات به جا و صحیح مردم از شوراها اظهار داشت: در سال 93 بودجه شوراهای کل کشور، که حدود 120 هزار نفر را تحت پوشش دارد، در شان شوراها نبوده است.

وی گفت: شوراها در تمام زمینه ها همیار و کمک دولت مردان و نمایندگان مجلس بوده اند؛ برای همکاری بهتر می طلبد تا بودجه سال 94 شوراها به طور ویژه دیده شود.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه