گندمـــــ پرس : ببین بشر و گـریه کــن به حال خود ببین بشر که صورت قشنگ کودکی چگونه روی خاک می شود و آسمان شب به جای آن ستاره ها برای او پر از شهاب می شود. ببین که آب آمده به روی ماه او نظاره می کند، برای او و غصه های مادرش […]

unnamed
 
گندمـــــ پرس : ببین بشر و گـریه کــن به حال خود
ببین بشر که صورت قشنگ کودکی چگونه روی خاک می شود و آسمان شب به جای آن
ستاره ها برای او پر از شهاب می شود.
ببین که آب آمده به روی ماه او نظاره می کند، برای او و غصه های مادرش
ببین چگونه آب ناله می کند.
چه لحظه ای شده خدا، قیامتی شده خدا، خجالتم برای این بشر حکایتی شده خدا.
ببین جهان چرا چنین شده، چرا بشر فقط به فکر خود درون این زمین شده.
ببین چه لحظه ای شده که کودکی ز مادرش جدا شده و چشم کودکش همیشه منتظر
کنار ساحلی به روی آبها شده.
ببین بشر و گریه کن به حال خود و گریه کن برای کودکی که چشم های او به
آبها نظاره می کند، اگر چه جان ندارد او ولی برای مادرش همیشه ناله می
کند.
ببین که دستهای او به آسمان نگاه می کند و آن خدا به این بشر چگونه افتخار می کند؟؟
ببین که موج بر سرش چگونه دست می کشد و ابرها برای او چگونه قطره قطره آب می شود.
ببین بشر و گریه کن به حال خود….
 
 
 
دکــتر مهـــدی دهمـــرده

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه