گندم پرس : دیروز خبری بر سر زبانها افتاد که نا خود آگاه به روح شعبان بی مخ صلوات فرستادم و بر حال و روز خودمان اشک تحیر و تاثر !!!!ظاهرا مدیرکل محیط زیست استان برای حل بهتر مشکلات هامون تدبیر می کند تا در معیت استاندار و چند مدیر دیگر استان در ایام عید […]

گندم پرس : دیروز خبری بر سر زبانها افتاد که نا خود آگاه به روح شعبان بی مخ صلوات فرستادم و بر حال و روز خودمان اشک تحیر و تاثر !!!!
ظاهرا مدیرکل محیط زیست استان برای حل بهتر مشکلات هامون تدبیر می کند تا در معیت استاندار و چند مدیر دیگر استان در ایام عید به کشور پرو در آمریکای جنوبی برود.
وقتی روز جمعه از لرستان تلفنی با ذیحساب اداره برای ارسال پولی بیشتر جهت هزینه سفر تماس می گیرد و ذیحساب جواب منفی می دهد بین این دو بگو مگو در می گیرد که به ایشان بر می خورد و شبانه به همراه چند نفر از اقوام، با لندکروز اداره به طرف زاهدان به راه می افتد و صبح شنبه برافروخته و با فحاشی های رکیک وارد اداره می شودو به جان ذیحساب بخت برگشته و بی خبر از همه جا که بی خیال به کار مشغول بوده می افتد و با شکستن میز و صندلی و زخمی کردن چند همکار که قصد جلو گیری داشتند،ذیحساب را که جثه ی ضعیفی داشته و مثل ایشان کمربند سیاه و قرمزی هم ندارد خونین و مالین روانه اورژانس می کند!!!
بعد هم سرمست از باده پیروزی راهی پرو می شود!!

اگر چه تا بحال خبرهای زیادی در مورد رفتار بعضی از مدیران عمدتا غیر بومی مثل اعمال تبعیض، بکارگیری اقوام و آشنایان،حیف و میل،ریشخند و استهزاء سکنه بومی استان و …..گفته و شنیده می شد اما این چنین داستانی حقیقتا نوبر بود.

خانم ابتکار دست مریزاد!
و آقای استاندار!
که این تحفه را دانشمند و نابغه خواندید،بی دریغ حمایت کردید و به جان استان بی کس و محروم سیستان و بلوچستان انداختید.
آفرین!!!
و همه ی دیگر عزیزانی که چنین موجودی را آنهم برای بخش محیط زیست و با مشکلات سهمگین در شمال و جنوب به ریش ما بند کردید.
دستتان درد نکند! خسته ی این همه نبوغ و تدبیر نباشید!!

– به راستی چگونه می شود که مدیری آنهم در این سطح اینگونه رفتاری پیش می گیرد؟؟؟!

– اگر او ماهیتا و خانوادگی در این سطح بوده چطور به عنوان مدیر انتخاب شده؟؟!

– اگر نبوده، چقدر به او احساس بی حساب و کتابی و یکه تازی دست داده که شعبان بی مخ هم نمی کرده آنچه ایشان کرده،چون آن بیچاره که دیگر ادعای دانشمندی و علامه گی دهر نداشته.

-اگر حیف و میل های ایشان در این مدت نظارت می شد
-اگر استخدامهای بی رویه و بی ضابطه ی ایشان مورد سوال قرار می گرفت
– اگر استفاده های نابجا از اتومبیلهای لندکروز اداره در تهران و لرستان ……
– اگر هزینه های شخصی و بی حساب و کتاب ایشان…
– اگر میلیاردها تومان پولهای تحقیقات بی هیچ نتیجه و دستاورد و …بررسی می شد

قطعا امر بر چنین موجودی مشتبه نمی شد که می تواند؛ به دان چند و زورگویی و فرهنگ چاله میدانی ، مبادرت نماید.
– چرا باید این استان همواره گرفتار چنین مدیرانی باشد؟
واقعا با اینها توسعه و تحولی را می شود انتظار داشت ؟!
مثل ایشان -چاقو کش و گردن کش – بین کارکنان بومی محیط زیست پیدا نمی شد ؟!

عالیجنابان مسند نشین!
اگر برای مدیریت گزینه ی غیر بومی انتخاب می کنید حداقل آدمهای کارآمد و با خانواده و درست بیاورید!

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه