گندمــــ پرس : به مناسبت هفته دولت 7 پروژه آسفالت راه روستایی به طول 21 کیلومتر در شهرستان زهک افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.   به گـــزارش گندمـــــ پرس ابراهیم شفیعی مقدم رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان زهک گفت : به مناسبت هفته دولت 7 پروژه آسفالت راه روستایی به طول 21 […]

گندمــــ پرس : به مناسبت هفته دولت 7 پروژه آسفالت راه روستایی به طول 21 کیلومتر در شهرستان زهک افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

 IMG_3169

به گـــزارش گندمـــــ پرس ابراهیم شفیعی مقدم رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان زهک گفت : به مناسبت هفته دولت 7 پروژه آسفالت راه روستایی به طول 21 کیلومتر در شهرستان زهک افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

 

IMG_3154

ایشان افزودند : با بهره برداری از این پروژه ها که شامل محورهای روستایی کل کنگ، خیرآباد، علی دهمرده، ده نادر، حسن اکبر، علی پیری و سیاه پشته می باشد، راه ارتباطی  18 روستا بهبود یافت و بیش از 550 خانوار از نعمت راه آسفالته استاندار جهت عبور و مرور ایمن برخوردار شده اند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه