بلاتکلیفی در مجموعه شهرداری زابل بعد از بازداشت مسئول متخلف، به اوج خود رسید و شورای شهر علیل زابل راه چاره ای برای رفع این مشکل ندارند.

بلاتکلیفی در مجموعه شهرداری زابل بعد از بازداشت مسئول متخلف، به اوج خود رسید و شورای شهر علیل زابل راه چاره ای برای رفع این مشکل ندارند.

 

گندم خبر, کارگران و پرسنل شهرداری زابل بالای چهار ماه است رنگ و بوی پول را ندیده اند و زندگی آنها با بلاتکلیفی موجود در این مجموعه وارد چالش بزرگ تری شده است.

 

تخلفات شهرداری آنچنان مد نظر قوه قضاییه قرار گرفته است که گویا ترس بر دل اعضا شورای اسلامی شهر زابل انداخته که دست و پا لرزان به فکر چاره ای برای فرار از شرایط گرفتار در آن می باشند.

 

گویی همه از اوضاع نابسامان اوضاع اقتصادی پرسنل شهرداری قافل شده اند.

 

تنها امید پرسنل شهرداری و مردم زابل به انحلال شورای شهر زابل بسته شده است که باید دید آیا آقای فرماندار طبق قانون برای این کار پیش قدم خواهد شد یا که باز هم روابط بر ضوابط ارجعیت داده خواهد شد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه