گـندمــــ پـرس : همایش و کارگاه آموزشی نقش و جایگاه زن مسلمان در تحکیم وحدت امت اسلامی در دانشگاه زابل برگزار می شود. به گـزارش گـندمـــ پرس به نقل از صبـاغی دبیر اجرایی همایش ،این همایش توسط اتحادیه جهانی زنان مسلمان و اداره کل امور بانوان تقریب مذاهب اسلامی، دانشگاه زابل و دیگر ادارات و […]

گـندمــــ پـرس : همایش و کارگاه آموزشی نقش و جایگاه زن مسلمان در تحکیم وحدت امت اسلامی در دانشگاه زابل برگزار می شود.

به گـزارش گـندمـــ پرس به نقل از صبـاغی دبیر اجرایی همایش ،این همایش توسط اتحادیه جهانی زنان مسلمان و اداره کل امور بانوان تقریب مذاهب اسلامی، دانشگاه زابل و دیگر ادارات و موسسات دولتی برگـزار می شود.

eedf7502-fde7-4c87-9f78-47339201e6ac

وی افـزود :این همایش و کارگاه آموزشی 5 و 6 اسفند ماه در محل دانشگاه زابل با اهداف ایجاد وحدت اسلامی بین مذاهـب مختلف برگـزار خواهد شـد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه